Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Прима намери 1 резултата / The search @pseudo Прима found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Съдържател на явочна квартира "Прима" Генчо Костадинов Терзиев

Дата на раждане: 12.03.1960
Място на раждане: гр. Кърджали
Генчо Костадинов Терзиев Дата на раждане 12.03.1960 г. Място на раждане гр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Иван Коларов на 04.01.1984 г., регистриран на 15.02.1984 г. Ръководил го служител о. р. Иван Коларов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Прима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване с протокол № 348/ 06.02.1990 г. делото на Я/К "Прима". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Следовател в НСлС Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Генчо Костадинов Терзиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More