Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Приста намери 1 резултата / The search @pseudo Приста found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-658
от 31.05.2016 г.
община Кубрат

Съдържател на явочна квартира "Приста" Петър Дяков Петров

Дата на раждане: 09.02.1936
Място на раждане: с. Точилари, обл. Разград
Петър Дяков Петров Дата на раждане 09.02.1936 г. Място на раждане с. Точилари, обл. Разград Вербувал го служител о. р. Димитър Атанасов на 20.08.1979 г., регистриран на 29.08.1979 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Приста Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; писмо с вх. № 1164/ 06.03.1990 г. за унищожаване с протокол № С-88/ 15.02.1990 г. материалите на Я/К "Приста". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Точилари до 1990 г. Заместник-кмет на кметство Точилари от 1990 г. до 1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More