Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Прогрес; Андрей намери 2 резултата / The search @pseudo Прогрес; Андрей found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Съдържател на явочна квартира; Агент "Прогрес; Андрей" Никола Иванов Калудов

Дата на раждане: 11.09.1943
Място на раждане: гр. Варна
Никола Иванов Калудов Дата на раждане 11.09.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 27.01.1964 г.; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 04.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г.; регистриран в ПГУ на 21.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; о. р. Спас Велев; о. р. Петър Ламбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ-I-III, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Прогрес; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-35005; работно дело IР-17212; дело Ф1, а.е. 4028. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор от 08.10.2007 г. до 01.10.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Иванов Калудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Съдържател на явочна квартира; Агент "Прогрес; Андрей" Никола Иванов Калудов

Дата на раждане: 11.09.1943
Място на раждане: гр. Варна
Никола Иванов Калудов Дата на раждане 11.09.1943 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител о. р. Димитър Василев Сираков на 27.01.1964 г.; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов на 04.03.1976 г., регистриран на 25.03.1976 г.; регистриран в ПГУ на 21.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Василев Сираков; ст. лейт. Кольо Цеков Съботинов; о. р. Спас Велев; о. р. Петър Ламбов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление ВГУ-I-III, ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Прогрес; Андрей Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3, обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; лично дело IА-35005; работно дело IР-17212; дело Ф1, а.е. 4028. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Извънреден и пълномощен посланик в Лисабон от 09.09.1996 г. до 31.07.1999 г. Извънреден и пълномощен посланик в Рим от 24.09.2002 г. до 29.07.2007 г. Извънреден и пълномощен посланик във Ватикана от 02.10.2009 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Никола Иванов Калудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More