Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Проданов намери 4 резултата / The search @pseudo Проданов found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Информатор "Проданов" Стефан Киров Робев

Дата на раждане: 09.01.1931
Място на раждане: гр. София
Стефан Киров Робев Дата на раждане 09.01.1931 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Ив. Стоицев на 31.08.1950 г., регистриран на 16.06.1954 г. Ръководил го служител о. р. Ив. Стоицев; о. р. Цветко Лазаров; о. р. Тодор Лозанов; о. р. Марин Божков; о. р. Кирил Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Проданов Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-9924; дело Ф1, оп. 3, а.е. 152. Снемане от действащия оперативен отчет 1959 г. Публична длъжност или публична дейност Председател на Президиума от 1990 г.
Решение N° 2-364
от 02.07.2014 г.
Технически университет Варна

Сътрудник "Проданов" Любомир Димитров Панайотов

Дата на раждане: 07.03.1936
Място на раждане: гр. Варна
Любомир Димитров Панайотов Дата на раждане 07.03.1936 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител ст. лейт. Младен Бонов Младенов на 13.04.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Младен Бонов Младенов; подп. Иван Д. Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Проданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 21857; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 2. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Декан от 1991 г. до 1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Любомир Димитров Панайотов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 122
от 6.04.2010
Министерството на вътрешните работи

Агент "Проданов" Валентин Маринов Иванов

Дата на раждане: 08.05.1968
Място на раждане: гр. Шумен
Валентин Маринов Иванов Дата на раждане 08.05.1968 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител ст. лейт. Кирил Нисторов Нисторов на 13.11.1986 г., регистриран на 24.11.1986 г. Ръководил го служител ст. лейт. Кирил Нисторов Нисторов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VIII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Проданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-8 (Шн); протокол рег. № С ИА 44/ 28.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-8 (Шн); протокол № С ИА-43/ 28.03.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-8 (Шн) (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на РСПБЗН от 01.09.2006 г.
Решение N° 2-591
от 06.01.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Видин

Агент; резидент "Проданов" Цветан Тодоров Нинов

Дата на раждане: 13.06.1941
Място на раждане: гр. Грамада
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More