Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Проксима намери 1 резултата / The search @pseudo Проксима found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-377
от 23.07.2014 г.
Химикотехнологичен и металургичен университет

Секретен сътрудник "Проксима" Роза Петрова Матева

Дата на раждане: 13.04.1939
Място на раждане: с. Елешница, обл. Благоевград
Роза Петрова Матева Дата на раждане 13.04.1939 г. Място на раждане с. Елешница, обл. Благоевград Вербувал я служител кап. Георги Димитров Георгиев на 12.06.1970 г., регистрирана на 18.07.1970 г. Ръководил я служител кап. Георги Димитров Георгиев; кап. Георги Методиев Тачев; лейт. Стефан Василев; о. р. Чавдар Мирчев; кап. Ив. Бакърджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Проксима Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил я щатен служител, документи от ръководили я щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2872; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 14.11.1995 г. до 01.07.2000 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: