Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пролет намери 4 резултата / The search @pseudo Пролет found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Съдържател на явочна квартира "Пролет" Славка Христова Навущанова

Дата на раждане: 03.04.1939
Място на раждане: с. Мали извор, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-560
от 05.10.2015 г.
община Първомай

Съдържател на явочна квартира "Пролет" Ангел Йорданов Хубинов

Дата на раждане: 01.07.1936
Място на раждане: гр. Първомай
Ангел Йорданов Хубинов Дата на раждане 01.07.1936 г. Място на раждане гр. Първомай Вербувал го служител о. р. Георги Чобанов на 06.12.1977 г., регистриран на 13.12.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Чобанов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пролет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № С 156/ 29.11.1990 г. за необходимост от унищожаване дело IЯ-535 (Пд). Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 30.09.1990 г. Председател на ВрИК Първомай до май 1991 г. Общински съветник от 14.11.1995 г. до 05.11.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-224
от 07.08.2013 г.
община Димово

Съдържател на явочна квартира "Пролет" Захари Павлов Пеков

Дата на раждане: 03.03.1933
Място на раждане: с. Шипот, обл. Видин
Захари Павлов Пеков Дата на раждане 03.03.1933 г. Място на раждане с. Шипот, обл. Видин Вербувал го служител кап. Петко Каменов на 08.11.1984 г., регистриран на 15.11.1984 г. Ръководил го служител кап. Петко Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пролет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол № 1436/ 05.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Пролет. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 13.10.1991 г. до 29.10.1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Пролет" Стефан Савов Панайотов

Дата на раждане: 14.10.1956
Място на раждане: гр. Момчилград
Стефан Савов Панайотов Дата на раждане 14.10.1956 г. Място на раждане гр. Момчилград Вербувал го служител о. р. Иван Иванов на 27.04.1987 г., регистриран на 30.04.1987 г. Ръководил го служител о. р. Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Пролет Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр. и обр. 6; протокол рег. № С 26/ 07.01.1991 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К "Пролет". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на Основно училище "Кирил и Методий" - Салманово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More