Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Простор намери 8 резултата / The search @pseudo Простор found 8 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-282
от 08.01.2014 г.
лечебните заведения

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на „Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна медицина „Проф. д-р Димитър Шойлев“” ЕАД – гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 213
от 28.04.2011
Министерството на физическото възпитание и спорта

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 11.10.2001 г. до 08.11.2005 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта Обявен с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"
Решение N° 45
от 30.07.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: Гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане Гр. Ихтиман Вербувал го служител Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция „Финансови дейности, административно и правно обслужване” от 22.05.2001 г. до 11.10.2001 г. Председател на Държавната агенция от 18.09.2006 г. до днес Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта
Решение N° 37
от 10.06.2008
държавни агенции и държавни комисии

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: Гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане Гр. Ихтиман Вербувал го служител Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 11.10.2001 г. до 08.11.2005 г.
Решение N° 2-1013
от 18.07.2017 г.
Държавни дружества ММС

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите СБАЛТОСМ "Проф. д-р Димитър Шойлев" ЕАД и на "Медицински център проф. д-р Димитър Шойлев" ЕООД от 2004 г. до 2005 г. Член на Съвета на директорите на "Национална спортна база" ЕАД от 24.07.2013 г. до 24.10.2014 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси". Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 249/ 09.08.2011 г. – Агенция "Пътна инфраструктура" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-282/ 08.01.2014 г. – лечебните заведения Обявява установената с решение № 311/ 13.02.2012 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-996
от 04.07.2017 г.
община Харманли

Съдържател на явочна квартира "Простор" Никола Петров Петков

Дата на раждане: 30.09.1934
Място на раждане: с. Горни Главанак, обл. Хасково
Никола Петров Петков Дата на раждане 30.09.1934 г. Място на раждане с. Горни Главанак, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Чанко Златев Хърсев на 20.12.1976 г., регистриран на 28.12.1976 г. Ръководил го служител о. р. Чанко Златев Хърсев; о. р. Ат. Вълков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Харманли по линия на управление VІ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; писмо вх. № 3770/ 16.11.1990 г. за приемане в архив на дело ІЯ-468 (Хс) на Я/К "Простор". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Простор" Силвия Костова Иванова

Дата на раждане: 14.08.1957
Място на раждане: гр. Берковица
Силвия Костова Иванова Дата на раждане 14.08.1957 г. Място на раждане гр. Берковица Вербувал я служител о. р. Любомир Кр. Костов на 14.03.1983 г., регистрирана на 22.03.1983 г. Ръководил я служител о. р. Любомир Кр. Костов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Михайловград по линия на управление II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 75/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване на дело IЯ-295 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Началник на отдел "Административно-правен" в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" в РЗИ-Монтана от 01.02.2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 249
от 09.08.2011
Агенция Пътна инфраструктура

Съдържател на явочна квартира "Простор" Николай Ангелов Боршуков

Дата на раждане: 19.07.1957
Място на раждане: гр. Ихтиман
Николай Ангелов Боршуков Дата на раждане 19.07.1957 г. Място на раждане гр. Ихтиман Вербувал го служител о. р. Любомир Осенов на 18.12.1986 г., регистриран на 16.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Любомир Осенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-02-03 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Простор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1661/ 28.03.1990 г. за унищожаване материалите на Я/К "Простор"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1301/ 26.05.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Главен секретар от 2000 г. до 2001 г. Обявен с решение № 37/ 10.06.2008 г. - Държавна агенция за младежта и спорта Обявен с решение № 45/ 30.07.2008 г. - Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" Обявен с решение № 213/ 28.04.2011 г. - Министерството на физическото възпитание и спорта

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More