Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пчеларов намери 2 резултата / The search @pseudo Пчеларов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Агент "Пчеларов" Върбан Георгиев Георгиев

Дата на раждане: 13.04.1930
Място на раждане: с. Роглец, обл. Видин
Върбан Георгиев Георгиев Дата на раждане 13.04.1930 г. Място на раждане с. Роглец, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Цветан Ангелов Цветков на 08.04.1960 г., регистриран на 23.04.1960 г. Ръководил го служител о. р. Цветан Ангелов Цветков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Лом Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пчеларов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-465 (Мх); протокол рег. № III-74/ 23.04.1990 г. с предложение за унищожаване работно дело IР-128 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1961 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Заместник-председател на ВрИК от м. ноември 1990 г. до м. февруари 1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-660
от 07.06.2016 г.
община Самуил

Агент; сътрудник "Пчеларов" Назми Галибов Кабилов

Дата на раждане: 29.10.1954
Място на раждане: с. Пчелина, обл. Разград
Назми Галибов Кабилов Дата на раждане 29.10.1954 г. Място на раждане с. Пчелина, обл. Разград Вербувал го служител ст. лейт. Валентин Цанев Цанев на 30.11.1984 г., регистриран на 10.12.1984 г. Ръководил го служител ст. лейт. Валентин Цанев Цанев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; сътрудник Псевдоними Пчеларов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-512 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 8 бр. и обр. 6; протокол рег. № 52/ 26.02.1990 г. за отделяне за унищожаване секретните материали на сътрудник "Пчеларов" Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Пчелина до м. октомври 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-627/ 22.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: