Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Пчелински намери 1 резултата / The search @pseudo Пчелински found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 184
от 09.02.2011
Агенция за социално подпомагане

Агент "Пчелински" Георги Тодоров Христов

Дата на раждане: 06.05.1945
Място на раждане: с. Хайредин, обл. Враца
Георги Тодоров Христов Дата на раждане 06.05.1945 г. Място на раждане с. Хайредин, обл. Враца Вербувал го служител ст. лейт. Богомил Такев на 14.11.1979 г., регистриран на 21.11.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Богомил Такев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Пчелински Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; лично дело IА-1029 (Пк); писмо рег. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване на работно дело IР-912 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" от 01.10.2003 г. до 01.11.2007 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More