Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Раданов намери 1 резултата / The search @pseudo Раданов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-665
от 14.06.2016 г.
община Бяла обл. Русе

Осведомител "Раданов" Емил Ганчев Ламбев

Дата на раждане: 02.09.1945
Място на раждане: гр. Русе
Емил Ганчев Ламбев Дата на раждане 02.09.1945 г. Място на раждане гр. Русе Вербувал го служител лейт. Игнат Тодоров Иванов на 05.03.1974 г., регистриран на 14.03.1974 г. Ръководил го служител лейт. Игнат Тодоров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Раданов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-2814 (Рс) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № С-12/ 29.03.1990 г. с искане "да се прегледа и унищожи" работно дело IР-383 (Рс). Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. декември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More