Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Радев намери 14 резултата / The search @pseudo Радев found 14 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-931
от 25.04.2017 г.
община Търговище

Агент "Радев" Жеко Вичев Жеков

Дата на раждане: 15.10.1938
Място на раждане: с. Драгоево, обл. Шумен
Жеко Вичев Жеков Дата на раждане 15.10.1938 г. Място на раждане с. Драгоево, обл. Шумен Вербувал го служител о. р. Павел Илиев Първанов на 01.08.1969 г., регистриран на 11.08.1969 г. Ръководил го служител о. р. Павел Илиев Първанов; о. р. Стефан Христов; о. р. Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Търговище-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-818 (Тщ); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № КА-8/ 13.03.1990 г. за унищожаване работно дело ІР-265 (Тщ). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 29.10.1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-574/ 11.11.2015 г. – община Лозница - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 199
от 16.03.2011
Министерството на външните работи

Агент; секретен сътрудник "Радев; Гери" Емил Димитров Самарджиев

Дата на раждане: 22.01.1951
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Димитров Самарджиев Дата на раждане 22.01.1951 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.11.1988 г., регистриран на 09.12.1988 г., кап. Димитър Колев Чалев на 01.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; кап. Димитър Колев Чалев; кап. Данчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Радев; Гери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор 12.10.2005 г. до 04.01.2007 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Димитров Самарджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявен с решение № 175/ 14.12.2010 г. - посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България
Решение N° 162
от 29.09.2010
регионални печатни издания

Секретен сътрудник "Радев" Петко Иванов Русинов

Дата на раждане: 09.09.1943
Място на раждане: гр. Созопол
Петко Иванов Русинов Дата на раждане 09.09.1943 г. Място на раждане гр. Созопол Вербувал го служител подп. Христо Сариев на 15.12.1976 г., регистриран на 08.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Георги Иванов Ничев; о. р. Светослав Камбуров; о. р. Петър Ламбов; о. р. Цветан Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; арх. дело Ф1, а.е. 4709. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Собственик в "Бургас днес и утре" – ООД "Вестник Народно дело" ООД – вестник "Народно дело" – гр. Варна Проверени са 81 лица. Тридесет и девет лица не подлежат на проверка по силата на чл. 26, ал. 4 от закона.
Решение N° 2-305
от 05.02.2014 г.
община Севлиево

Информатор "Радев" Стефан Витанов Ковачев

Дата на раждане: 09.01.1935
Място на раждане: с. Сенник, обл. Габрово
Стефан Витанов Ковачев Дата на раждане 09.01.1935 г. Място на раждане с. Сенник, обл. Габрово Вербувал го служител о. р. Панайотов на 21.10.1955 г., регистриран на 31.10.1955 г. Ръководил го служител о. р. Панайотов; о. р. Илия Атанасов Вутов; о. р. Тенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 951/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично и работно дело IА-21960. Снемане от действащия оперативен отчет 1957 г. Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Сенник от 1990 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 275
от 25.10.2011
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда

Агент "Радев" Манол Лазаров Манолов

Дата на раждане: 01.03.1935
Място на раждане: с. Могила, обл. Шумен
Манол Лазаров Манолов Дата на раждане 01.03.1935 г. Място на раждане с. Могила, обл. Шумен Вербувал го служител кап. Христо Върбанов на 09.11.1957 г., регистриран на 06.12.1957 г. Ръководил го служител кап. Христо Върбанов; о. р. Христо Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление V-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 1684/ 1962 г. с предложение за унищожаване на лично и работно дело IА-31787. Снемане от действащия оперативен отчет 1958 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к РИОТ в Д "ИТ"-Шумен от 01.05.1990 г. до 02.03.1995 г.
Решение N° 2-636
от 12.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Сливен

Резидент "Радев" Никола Йорданов Петков

Дата на раждане: 18.07.1941
Място на раждане: с. Долина, обл. Добрич
Никола Йорданов Петков Дата на раждане 18.07.1941 г. Място на раждане с. Долина, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Василев Георгиев на 31.08.1973 г., регистриран на 08.09.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Пешо Д. Петров; о. р. Недялко Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V, управление III-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29546 и работно дело IР-15290. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за общински съветник в община Сливен, издигнат от ПП "ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА "БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ"" Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Радев " Борис Лападатов Попов

Дата на раждане: 19.07.1928
Място на раждане: Гр. Видин
Борис Лападатов Попов Дата на раждане 19.07.1928 г. Място на раждане Гр. Видин Вербувал го служител О. р. Тодор Цанков Пълов на 11.10.1965 г. Ръководил го служител О. р. Тодор Цанков Пълов; кап. П. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Враца, отделение КДС-Видин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилите го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА 1233 (Вд) МФ; протокол рег. № 13/ 19.04. 1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 404; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Кандидат за общински съветник в общ. Видин, издигнат от Коалиция "Глас за Видин" (ПП "Движение Гергьовден" и ПП "Българска партия Либерали") Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 1
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Радев " Райчо Динчев Христов

Дата на раждане: 17.07.1949
Място на раждане: Гр. Бургас
Райчо Динчев Христов Дата на раждане 17.07.1949 г. Място на раждане Гр. Бургас Вербувал го служител Кап. Георги Канациев Дамянов на 08.11.1988 г., регистриран на 18.11.1988 г. Ръководил го служител Кап. Георги Канациев Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Перник, отдел ДС, отделение шесто Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-1462 (Пк) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Перник, издигнат от ПП Политически Клуб "Тракия"
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Радев" Атанас Димитров Атанасов

Дата на раждане: 05.11.1961
Място на раждане: гр. Варна
Атанас Димитров Атанасов Дата на раждане 05.11.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Димитър Русев Русев на 27.10.1983 г., регистриран на 02.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Димитър Русев Русев; ст. лейт. Деян Василев Делев; майор Стайчо Любенов Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ; ДС, управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-929 (Вн), в работно дело IР-438 (Вн) и в работно дело IР-14003; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Димитров Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 175
от 14.12.2010
МВнР - посланици и генерални консули

Агент; секретен сътрудник "Радев; Гери" Емил Димитров Самарджиев

Дата на раждане: 22.01.1951
Място на раждане: гр. Дупница
Емил Димитров Самарджиев Дата на раждане 22.01.1951 г. Място на раждане гр. Дупница Вербувал го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски на 16.11.1988 г., регистриран на 09.12.1988 г., кап. Димитър Колев Чалев на 01.06.1989 г., регистриран в ПГУ на 10.07.1989 г. Ръководил го служител ст. лейт. Станимир Цветанов Сърбиновски; кап. Димитър Колев Чалев; кап. Данчо Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ, ПГУ-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Радев; Гери Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка – 2 бр.; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 3 и обр. 4; лично дело IА-37518; дело Ф1, а.е. 6971. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Съветник, временно управляващ посолството в Минск от 15.11.2003 г. до 15.07.2004 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Емил Димитров Самарджиев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 105
от 9.12.2009
Печатни издания

Агент "Радев" Вечеслав Ангелов Тунев

Дата на раждане: 21.05.1948
Място на раждане: Гр. Пловдив
Вечеслав Ангелов Тунев Дата на раждане 21.05.1948 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Минчо Колев Колев на 12.01.1978 г., регистриран на 01.02.1978 г. Ръководил го служител О. р. Минчо Колев Колев; о. р. Иван Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел I, отделение 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28290. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Завеждащ отдел от 12.05.2003г. Обявен с решение № 56/ 18.12.2008 г. - БНР
Решение N° 292
от 15.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Варна

Агент "Радев" Атанас Димитров Атанасов

Дата на раждане: 05.11.1961
Място на раждане: гр. Варна
Атанас Димитров Атанасов Дата на раждане 05.11.1961 г. Място на раждане гр. Варна Вербувал го служител кап. Димитър Русев Русев на 27.10.1983 г., регистриран на 02.11.1983 г. Ръководил го служител кап. Димитър Русев Русев; ст. лейт. Деян Василев Делев; майор Стайчо Любенов Стайков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ; ДС, управление III-V-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи за получено възнаграждение, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-929 (Вн), в работно дело IР-438 (Вн) и в работно дело IР-14003; рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр. и обр. 6 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Варна, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Атанас Димитров Атанасов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Резидент "Радев" Никола Йорданов Петков

Дата на раждане: 18.07.1941
Място на раждане: с. Долина, обл. Добрич
Никола Йорданов Петков Дата на раждане 18.07.1941 г. Място на раждане с. Долина, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Георги Василев Георгиев на 31.08.1973 г., регистриран на 08.09.1973 г. Ръководил го служител о. р. Георги Василев Георгиев; о. р. Пешо Д. Петров; о. р. Недялко Драганов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IХ-V, управление III-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 72/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-29546 и работно дело IР-15290. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" в 21-и МИР-Сливен Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Радев" Вечеслав Ангелов Тунев

Дата на раждане: 21.05.1948
Място на раждане: Гр. Пловдив
Вечеслав Ангелов Тунев Дата на раждане 21.05.1948 г. Място на раждане Гр. Пловдив Вербувал го служител О. р. Минчо Колев Колев на 12.01.1978 г., регистриран на 01.02.1978 г. Ръководил го служител О. р. Минчо Колев Колев; о. р. Иван Иванов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III, отдел I, отделение 3 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-28290. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Генерален директор от 23.06.1995 г. до 10.07.1997 г Генерален директор от 25.11.1997 г. до 17.01.1998 г.