Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Радион намери 1 резултата / The search @pseudo Радион found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Радион" Никола Петков Колев

Дата на раждане: 30.01.1929
Място на раждане: с. Средно градище, обл. Стара Загора
Никола Петков Колев Дата на раждане 30.01.1929 г. Място на раждане с. Средно градище, обл. Стара Загора Вербувал го служител О. р. Цветан Бузовски на 20.03.1979 г., регистриран на 04.04.1979 г. Ръководил го служител О. р. Цветан Бузовски Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радион Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-27697. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.01.1988 г. до 01.02.1990 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More