Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Радко намери 3 резултата / The search @pseudo Радко found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-422
от 05.11.2014 г.
община Кирково

Агент; секретен сътрудник "Руфат; Радко" Неджат Хасан Мустафа

Дата на раждане: 03.01.1952
Място на раждане: с. Гривяк, окр. Кърджали
Неджат Хасан Мустафа Дата на раждане 03.01.1952 г. Място на раждане с. Гривяк, окр. Кърджали Вербувал го служител о. р. Сашо Николов на 18.12.1978 г., регистриран на 22.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Сашо Николов; о. р. Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кърджали-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Руфат; Радко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони - обр. 4 – 9 бр. и обр. 6; рег. дневник; писмо вх. № 760/ 01.10.1990 г. за унищожаване делата на СС "Радко"; протокол рег. № С 89/ 29.01.1990 г. за унищожаване материалите на СС "Радко"; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Гривяк от 30.10.1995 г. до 07.12.1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-867
от 28.02.2017 г.
община Павел баня

Сътрудник "Радко" Апостол Ганев Радков

Дата на раждане: 18.11.1955
Място на раждане: с. Долно Сахране, обл. Стара Загора
Апостол Ганев Радков Дата на раждане 18.11.1955 г. Място на раждане с. Долно Сахране, обл. Стара Загора Вербувал го служител кап. Алексиев на 24.07.1984 г. Ръководил го служител кап. Алексиев; кап. Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Радко Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 18522; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 1995 г. до м. ноември 1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Апостол Ганев Радков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Радко, Руфат " Неджат Хасан Мустафа

Дата на раждане: 03.01.1952
Място на раждане: С. Гривяк, окр. Кърджали
Неджат Хасан Мустафа Дата на раждане 03.01.1952 г. Място на раждане С. Гривяк, окр. Кърджали Вербувал го служител Димитър Панайотов на 18.12.1978 г., регистриран на 22.12.1978 г. Ръководил го служител Димитър Панайотов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР Кърджали ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Радко, Руфат Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за кмет на с. Гривяк, общ. Кирково, обл. Кърджали, издигнат от БСП

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More