Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Радост намери 2 резултата / The search @pseudo Радост found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-960
от 23.05.2017 г.
община Свиленград

Съдържател на явочна квартира "Радост" Анастас Мирев Ташев

Дата на раждане: 11.07.1934
Място на раждане: гр. Свиленград
Анастас Мирев Ташев Дата на раждане 11.07.1934 г. Място на раждане гр. Свиленград Вербувал го служител о. р. Атанас Каратенев на 27.05.1983 г., регистриран на 07.06.1983 г. Ръководил го служител о. р. Атанас Каратенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Радост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол рег. № КА 548/ 27.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-118 (Хс). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. октомври 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Съдържател на явочна квартира "Радост" Анани Крумов Митов

Дата на раждане: 24.09.1942
Място на раждане: с. Преколница, обл. Кюстендил
Анани Крумов Митов Дата на раждане 24.09.1942 г. Място на раждане с. Преколница, обл. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Александър Александров на 06.09.1977 г., регистриран на 12.09.1977 г. Ръководил го служител о. р. Александър Александров; о. р. Л. Мищаров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-III-II; СГУ на МВР-ДС-II-I по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Радост Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3237. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „ЛЕКС” АД, гр. Ловеч Обявява установената и обявена с решение № 2-81/ 26.09.2012 г. – Българска търговско-промишлена палата - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More