Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Развигор намери 1 резултата / The search @pseudo Развигор found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-361
от 25.06.2014 г.
Технически университет София

Секретен сътрудник "Развигор" Борис Петков Цанков

Дата на раждане: 19.07.1943
Място на раждане: гр. София
Борис Петков Цанков Дата на раждане 19.07.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител подп. Стоян Димитров Йорданов на 13.07.1976 г., регистриран на 19.10.1976 г. Ръководил го служител подп. Стоян Димитров Йорданов; ст. лейт. Евгени Владимиров Грънчаров; о. р. Иван Чорбаджийски; о. р. Борислав Георгиев; о. р. Кирил Милев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Развигор Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4132; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More