Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Разсолков (Расолков); Добромир намери 1 резултата / The search @pseudo Разсолков (Расолков); Добромир found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-526
от 23.06.2015 г.
Приватизирани предприятия Разград

Агент; секретен сътрудник "Разсолков (Расолков); Добромир" Акиф Ахмедов Мехмедов

Дата на раждане: 15.12.1934
Място на раждане: с. Езерче, обл. Разград
Акиф Ахмедов Мехмедов Дата на раждане 15.12.1934 г. Място на раждане с. Езерче, обл. Разград Вербувал го служител регистриран на 27.12.1959 г.; възстановен от о. р. Димитър Ст. Иванов на 22.06.1966 г. и регистриран на 28.06.1966 г. Ръководил го служител о. р. Георги Любенов; о. р. Димитър Иванов; кап. Симеон Петров Малинов; кап. Павел Иванов Павлов; о. р. Димитър Ст. Иванов; о. р. Христо Йорданов Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството КДС-Русе; ДС, ПГУ-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; секретен сътрудник Псевдоними Разсолков (Расолков); Добромир Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, документи от ръководили го щатни служители, рег. бланка; съдържащи се в лично и в работно дело Ф1, а.е. 3072 и в дело Ф1, а.е. 2003; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 4 бр. и обр. 3 – 3 бр. Снемане от действащия оперативен отчет 1975 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма - предмет на договор за приватизационна продажба – "Строител" ЕАД /АД/ Обявява установената и обявена с решение № 271/ 05.10.2011 г. – администрацията на Народното събрание - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More