Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Райков намери 2 резултата / The search @pseudo Райков found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-33
от 11.07.2012 г.
Медицински университет София

Агент "Райков" Николай Георгиев Ламбов

Дата на раждане: 07.05.1951
Място на раждане: гр. София
Николай Георгиев Ламбов Дата на раждане 07.05.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител кап. Славчо Добрев Протогеров на 22.09.1986 г., регистриран на 03.10.1986 г. Ръководил го служител кап. Славчо Добрев Протогеров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР-ДС-VI-V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Райков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32674; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан УР от 22.12.2006 до 10.02.2008 г. Декан от 11.02.2008 г. Ръководител катедра от 11.02.2008 г.
Решение N° 2-897
от 28.03.2017 г.
община Стара Загора

Агент "Райков" Слави Славов Недялков

Дата на раждане: 06.03.1947
Място на раждане: с. Коларово, обл. Стара Загора
Слави Славов Недялков Дата на раждане 06.03.1947 г. Място на раждане с. Коларово, обл. Стара Загора Вербувал го служител подп. Продан Янчев Гурков на 08.04.1976 г., регистриран на 21.04.1976 г. Ръководил го служител подп. Продан Янчев Гурков; о. р. Г. Маринов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Стара Загора-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Райков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-2936 (Ст.З.) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № СЗ 33/ 20.03.1990 г. с предложение за унищожаване лично дело ІА-2936 (Ст.З.) (налично); протокол рег. № 61/ 22.05.1990г. с предложение за унищожаване работно дело ІР-824 (Ст.З.). Снемане от действащия оперативен отчет 1979 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 152/ 20.07.2010 г. – МВР. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More