Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Райнис намери 1 резултата / The search @pseudo Райнис found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-254
от 06.11.2013 г.
Централна кооперативна банка АД

Информатор; резидент "Райнис" Веселин Георгиев Петрушков

Дата на раждане: 15.07.1929
Място на раждане: гр. Оряхово
Веселин Георгиев Петрушков Дата на раждане 15.07.1929 г. Място на раждане гр. Оряхово Вербувал го служител о. р. Д. Герасков на 29.08.1952 г, регистриран на 10.08.1956 г. Ръководил го служител о. р. Д. Герасков; о. р. Кирил Ат. Трифонов; о. р. Ради Радев; о. р. Пармаков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление IV; СУ на МВР-ДС-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник информатор; резидент Псевдоними Райнис Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 877/ 1962 г. с предложение за унищожаване лично дело IИ-6191. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на Кредитна банка от 06.04.1993 г. до 21.01.1994 г. Обявява установената и обявена с решение № 72/ 03.08.2009 г. – електронни медии - радиа и телевизии - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More