Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Райнов намери 2 резултата / The search @pseudo Райнов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-716
от 27.09.2016 г.
БНТ

Секретен сътрудник "Райнов" Драголюб Василев Данчев

Дата на раждане: 04.03.1947
Място на раждане: гр. София
Драголюб Василев Данчев Дата на раждане 04.03.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител майор Стоянов на 10.10.1984 г. Ръководил го служител майор Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Райнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1- 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19057; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор до 31.03.1990 г. Завеждащ редакция (член на редакционен съвет) от 01.04.1990 г. до 07.08.1998 г. Обявява установената и обявена с решение № 56/ 18.12.2008 г. – Българското национално радио - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Секретен сътрудник "Райнов" Драголюб Василев Данчев

Дата на раждане: 04.03.1947
Място на раждане: Гр. София
Драголюб Василев Данчев Дата на раждане 04.03.1947 г. Място на раждане Гр. София Вербувал го служител Майор Стоянов на 10.10.1984 г. Ръководил го служител Майор Стоянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството РУ-ГЩ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Райнов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 1- 2 бр., обр. 2 и обр. 9; дело № 19057; доклад на Служба "Военна информация" изх. № 2624/ 25.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Главен директор

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More