Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ракета намери 13 резултата / The search @pseudo Ракета found 13 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 116
от 10.03.2010
Министерството на вътрешните работи

Резидент; Агент "Ракета" Александър Кирилов Петров

Дата на раждане: 16.08.1935
Място на раждане: с. Ботево, обл. Видин
Александър Кирилов Петров Дата на раждане 16.08.1935 г. Място на раждане с. Ботево, обл. Видин Вербувал го служител майор Лазар Маринов Сандов на 24.11.1959 г.; възстановен от о. р. Петър Тодоров Лазаров и регистриран на 07.07.1969 г. Ръководил го служител майор Лазар Маринов Сандов; о. р. Йордан Ал. Илиев; о. р. Петър Тодоров Лазаров; о. р. Илия Ант. Илиев; о. р. Кирил Грамов; о. р. Марин Шишков; о. р. Петър Желязков; о. р. Костадинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-I, управление III-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник резидент; агент Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написано агентурно сведение; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка-2 бр.; рег. дневник; картон обр. 4; лично и работно дело IА-743. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на отдел от 01.10.1991 г. до 03.11.1992 г.
Решение N° 2-11
от 31.05.2012 г.
Асоциация на индустриалния капитал в България

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 21.10.2005 г. до 21.09.2007 г. За Петър Нейчев Нейчев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ - на фирма –длъжник –"БАТС – Българска автотранспортна компания" АД, гр. София ("БАТС" АД – по бюлетина) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-371/ 08.07.2014 г. – длъжници към Балканска универсална банка Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 134
от 26.05.2010
Национална агенция за приходите

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Мария Атанасова Русинова-Черешарова

Дата на раждане: 23.09.1953
Място на раждане: с. Сребриново, обл. Пазарджик
Мария Атанасова Русинова-Черешарова Дата на раждане 23.09.1953 г. Място на раждане с. Сребриново, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Атанас Гавраков на 28.09.1978 г., регистриран на 12.10.1978 г. Ръководил я служител о. р. Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 25/ 17.05.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Ракета"; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делото на Я/К "Ракета"; Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на Данъчна служба в Софийско данъчно управление от 21.07.1994 г. до 01.01.1998 г. Н-к на Данъчна служба в ТУДА – Софийски окръг от 01.01.1998 г. до 01.01.2000 г.
Решение N° 2-258
от 13.11.2013 г.
ТБ Славяни АД

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите от 15.04.1993 г. до 09.05.1995 г. Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-371
от 08.07.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Балканска универсална банка

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ", гр. София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявява установената и обявена с решение № 14/ 04.09.2007 г. – народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Бойко Иванов Атанасов

Дата на раждане: 24.08.1940
Място на раждане: с. Одринци, обл. Добрич
Бойко Иванов Атанасов Дата на раждане 24.08.1940 г. Място на раждане с. Одринци, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Никола Каменов на 25.03.1981 г., регистриран на 01.04.1981 г. Ръководил го служител о. р. Никола Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС-II по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 46/ 04.04.1990 г., че следва да бъде унищожено лично дело IЯ-103 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по икономически науки от 2003 г. до 2006 г. Секретар на научна комисия по икономически науки от 2006 г. до 2009 г.
Решение N° 2-313
от 19.02.2014 г.
Агробизнесбанк АД

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Прокурист от 17.08.1993 г. Член на Съвета на директорите от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г. Член на Управителния съвет от 27.06.1995 г. до 16.10.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-31
от 11.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Софийска

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Мария Атанасова Русинова-Черешарова

Дата на раждане: 23.09.1953
Място на раждане: с. Сребриново, обл. Пазарджик
Мария Атанасова Русинова-Черешарова Дата на раждане 23.09.1953 г. Място на раждане с. Сребриново, обл. Пазарджик Вербувал я служител о. р. Атанас Гавраков на 28.09.1978 г., регистрирана на 12.10.1978 г. Ръководил я служител о. р. Атанас Гавраков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 25/ 17.05.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Ракета"; писмо вх. № 2475/ 08.06.1990 г. за унищожаване с протокол № 25/ 17.05.1990 г. делото на Я/К "Ракета"; Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Божурище, издигната от Политическа партия "Земеделски съюз "Ал. Стамболийски"" Обявена с решение № 134/ 26.05.2010 г. - Национална агенция за приходите
Решение N° 2-341
от 15.04.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Българска народна банка

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка-длъжник – "Агробизнесбанк" АД - от 14.12.1993 г. до 27.06.1995 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на банка-длъжник - "Агробизнесбанк" АД - от 27.06.1995 г. до 16.10.1995г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД Обявява установената и обявена с решение № 2-197/ 19.06.2013 г. – "Юробанк България" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 61
от 15.04.2009
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Благой Иванов Минин

Дата на раждане: 22.04.1936
Място на раждане: Гр. Вълчедръм
Благой Иванов Минин Дата на раждане 22.04.1936 г. Място на раждане Гр. Вълчедръм Вербувал го служител О. р. Иван Каменов на 09.06.1980 г., регистриран на 17.06.1980 г. Ръководил го служител О. р. Иван Каменов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол вх. № 1860/ 11.04.1990 г. с предложение за унищожаване делото на Я/К „Ракета”. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор в гр. Враца от 1989 г. до 1992 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Управителния съвет от 29.11.1993 г. до 15.12.1995 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-358/ 18.06.2014 г. – длъжници към Държавна спестовна каса Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-371/ 08.07.2014 г. – длъжници към Балканска универсална банка Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-784/ 29.11.2016 г. – длъжници към банка "Биохим" Обявява установената и обявена с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ракета" Петър Нейчев Нейчев

Дата на раждане: 08.08.1948
Място на раждане: гр. Пловдив
Петър Нейчев Нейчев Дата на раждане 08.08.1948 г. Място на раждане гр. Пловдив Вербувал го служител о. р. Румен Недеков на 26.09.1989 г., регистриран на 04.10.1989 г. Ръководил го служител о. р. Румен Недеков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив- ДС-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ракета Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо изх. № 20/ 01.04.1994 г. за снемане от отчет и унищожаване делото на "Ракета". Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на банка - длъжник ТБ "СЛАВЯНИ", гр. София Член на управителен орган /Съвет на директорите; Управителен съвет/ на банка - длъжник „АГРОБИЗНЕСБАНК” АД, гр. Пловдив Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-258/ 13.11.2013 г. – ТБ "Славяни" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-313/ 19.02.2014 г. – "Агробизнесбанк" АД Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-341/ 15.04.2014 г. – длъжници към Българска народна банка Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More