Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ралица намери 5 резултата / The search @pseudo Ралица found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-16
от 14.06.2012 г.
Великотърновския университет Св. Св. Кирил и Методий

Агент "Ралица" Мариана Спасова Йовевска

Дата на раждане: 01.12.1950
Място на раждане: гр. Добрич
Мариана Спасова Йовевска Дата на раждане 01.12.1950 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов на 25.11.1982 г., регистрирана на 16.12.1982 г. Ръководил я служител о. р. Янко Данаилов Дамянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № 28/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на работно дело IР-599 (В.Т.); протокол рег. № 24/ 21.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на лично дело IА-2952 (В.Т.). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. декан от 22.12.2006 г. до м. май 2007 г.
Решение N° 2-1008
от 06.07.2017 г.
Кепитъл Маркетс АД

Съдържател на явочна квартиряа "Ралица" Живко Иванов Василев

Дата на раждане: 23.10.1955
Място на раждане: с. Нова Камена, обл. Добрич
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Ралица" Добри Николов Малчев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: с. Войново, обл. Силистра
Добри Николов Малчев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане с. Войново, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Йордан Пенев на 26.01.1988 г., регистриран на 09.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ралица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 20758/ 24.09.1999 г. за унищожаване делото на Я/К "Ралица". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Войново, общ. Кайнарджа, издигнат от ПП "БСП" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-632
от 05.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Силистра

Съдържател на явочна квартира "Ралица" Добри Николов Малчев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: с. Войново, обл. Силистра
Добри Николов Малчев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане с. Войново, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Йордан Пенев на 26.01.1988 г., регистриран на 09.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ралица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 20758/ 24.09.1999 г. за унищожаване делото на Я/К "Ралица". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в община Кайнарджа, издигнат от ПП "БСП" Обявява установената и обявена с решение 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-687
от 25.07.2016 г.
община Кайнарджа

Съдържател на явочна квартира "Ралица" Добри Николов Малчев

Дата на раждане: 25.01.1954
Място на раждане: с. Войново, обл. Силистра
Добри Николов Малчев Дата на раждане 25.01.1954 г. Място на раждане с. Войново, обл. Силистра Вербувал го служител о. р. Йордан Пенев на 26.01.1988 г., регистриран на 09.02.1988 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Пенев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ралица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; писмо вх. № А 20758/ 24.09.1999 г. за унищожаване делото на Я/К "Ралица". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Войново до 1990 г. Кмет на кметство Войново от 03.10.1990 г. до 13.10.1991 г. Кмет на кметство Войново от 1991 г. до 1999 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-632/ 05.04.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-108/ 21.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More