Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ралчев намери 1 резултата / The search @pseudo Ралчев found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 271
от 05.10.2011
администрация на Народното събрание

Агент "Ралчев" Петко Василев Баев

Дата на раждане: 14.01.1944
Място на раждане: с. Екзарх Антимово, обл. Бургас
Петко Василев Баев Дата на раждане 14.01.1944 г. Място на раждане с. Екзарх Антимово, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Милан Стоянов Миланов на 23.06.1972 г., регистриран на 28.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Милан Стоянов Миланов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-IХ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ралчев Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-30718; работно дело IР-16487. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Директор на дирекция "Международни връзки" от 06.02.2007 г. до 01.09.2009 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More