Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рангелов намери 5 резултата / The search @pseudo Рангелов found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-562
от 14.10.2015 г.
община Родопи

Осведомител "Рангелов" Милю Иванов Бухалов

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Цалапица, област Пловдив
Милю Иванов Бухалов Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Цалапица, област Пловдив Вербувал го служител о. р. Иван Стоянов Иванов на 13.11.1971 г., регистриран на 20.11.1971 г. Ръководил го служител о. р. Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-IХ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Рангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. За Милю Иванов Бухалов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-475
от 18.03.2015 г.
община Брусарци

Агент "Рангелов" Вълчко Гаврилов Василев

Дата на раждане: 06.06.1933
Място на раждане: с. Киселево, обл. Монтана
Вълчко Гаврилов Василев Дата на раждане 06.06.1933 г. Място на раждане с. Киселево, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Тодор Димитров на 02.07.1953 г., регистриран на 11.06.1954 г. Ръководил го служител о. р. Тодор Димитров; о. р. Георги Митев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Лом; ДС, управление V Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № III-73/ 23.04.1990 г. за унищожаване лично дело IА-288 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1960 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-председател на ВрИК на кметство Киселево от 1990 г. до 1991г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Агент "Рангелов" Пламен Иванов Паракосов

Дата на раждане: 10.05.1958
Място на раждане: с. Осиково, обл. Смолян
Пламен Иванов Паракосов Дата на раждане 10.05.1958 г. Място на раждане с. Осиково, обл. Смолян Вербувал го служител майор Анастас Тодоров Бадев на 28.05.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител майор Анастас Тодоров Бадев; кап Владимир Росенов Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1828 (См) и в работно дело IР-1336 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Девин, издигнат от ПП "ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ" Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Иванов Паракосов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Рангелов" Пламен Иванов Паракосов

Дата на раждане: 10.05.1958
Място на раждане: с. Осиково, обл. Смолян
Пламен Иванов Паракосов Дата на раждане 10.05.1958 г. Място на раждане с. Осиково, обл. Смолян Вербувал го служител майор Анастас Тодоров Бадев на 28.05.1980 г., регистриран на 19.06.1980 г. Ръководил го служител майор Анастас Тодоров Бадев; кап Владимир Росенов Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходен документ, отчетен от ръководил го щатен служител, документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1828 (См) и в работно дело IР-1336 (См); рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Осиково от 13.10.1996 г. до 01.12.1999 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Пламен Иванов Паракосов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител " Рангелов " Милю Иванов Бухалов

Дата на раждане: 17.06.1952
Място на раждане: с. Цалапица, област Пловдив
Милю Иванов Бухалов Дата на раждане 17.06.1952 г. Място на раждане с. Цалапица, област Пловдив Вербувал го служител Иван Стоянов Иванов на 13.11.1971 г. Ръководил го служител Иван Стоянов Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител Псевдоними Рангелов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; унищожени с акт № 2210/1973 год.; доклад на МВР рег. № RB202009- 001-05/01-08-І-1880/ 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1973 г. Решение № 18/ 25.10.2007 г. 1 Кандидат за кмет на с. Цалапица, общ. Родопи, обл. Пловдив, издигнат от Ред, законност и справедливост

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More