Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ранков намери 1 резултата / The search @pseudo Ранков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Ранков" Калин Петков Дудов

Дата на раждане: 29.09.1947
Място на раждане: гр. Монтана
Калин Петков Дудов Дата на раждане 29.09.1947 г. Място на раждане гр. Монтана Вербувал го служител ст. лейт. Милко Димитров Георгиев на 03.05.1979 г., регистриран на 30.05.1979 г. Ръководил го служител ст. лейт. Милко Димитров Георгиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III, управление II-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ранков Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37285; работно дело IР-18022. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по биологически науки от 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Калин Петков Дудов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More