Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Резиденция намери 3 резултата / The search @pseudo Резиденция found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-310
от 19.02.2014 г.
община Добрич

Съдържател на явочна квартира "Резиденция" Божидар Николов Шопов

Дата на раждане: 20.11.1946
Място на раждане: гр. Добрич
Божидар Николов Шопов Дата на раждане 20.11.1946 г. Място на раждане гр. Добрич Вербувал го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров на 29.05.1987 г., регистриран на 18.06.1987 г. Ръководил го служител о. р. Димитър Тодоров Димитров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Резиденция Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 2163/ 1990 г. за унищожаване с протокол рег. № 487/ 24.04.1990 г. личното дело на Я/К "Резиденция". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1995 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Съдържател на явочна квартира "Резиденция" Ради Димитров Радев

Дата на раждане: 10.08.1931
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Добрич
Ради Димитров Радев Дата на раждане 10.08.1931 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Йордан Трачев на 05.11.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Трачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Резиденция Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1022/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 242/ 07.02.1990 г. личното и работното дело на Я/К "Резиденция". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по обществени науки от 2000 г. до 2003 г.
Решение N° 2-331
от 24.03.2014 г.
Великотърновски университет Св. Св. Кирил и Методий

Съдържател на явочна квартира "Резиденция" Ради Димитров Радев

Дата на раждане: 10.08.1931
Място на раждане: с. Генерал Колево, обл. Добрич
Ради Димитров Радев Дата на раждане 10.08.1931 г. Място на раждане с. Генерал Колево, обл. Добрич Вербувал го служител о. р. Йордан Трачев на 05.11.1982 г., регистриран на 09.11.1982 г. Ръководил го служител о. р. Йордан Трачев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-II-IV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Резиденция Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1022/ 27.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 242/ 07.02.1990 г. личното и работното дело на Я/К "Резиденция". Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Декан от 1995 г. до 1996 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More