Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Реле намери 1 резултата / The search @pseudo Реле found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 229
от 06.06.2011
община Якоруда

Съдържател на явочна квартира "Реле" Георги Агапиев Качорев

Дата на раждане: 21.12.1948
Място на раждане: гр. Якоруда
Георги Агапиев Качорев Дата на раждане 21.12.1948 г. Място на раждане гр. Якоруда Вербувал го служител о. р. М. Бучков на 04.10.1985 г., регистриран на 26.11.1985 г. Ръководил го служител о. р. М. Бучков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Благоевград-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Реле Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1991 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Георги Агапиев Качорев към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Георги Агапиев Качорев липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More