Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рената намери 1 резултата / The search @pseudo Рената found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Рената" Райна Димитрова Метева

Дата на раждане: 15.09.1946
Място на раждане: с. Жълтеш, обл. Габрово
Райна Димитрова Метева Дата на раждане 15.09.1946 г. Място на раждане с. Жълтеш, обл. Габрово Вербувал я служител кап. Марин Димитров Иванов на 28.05.1973 г., регистрирана на 29.06.1973 г. Ръководил я служител кап. Марин Димитров Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Габрово-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рената Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание, собственоръчно написани агентурни сведения, документ за получено възнаграждение, документи от ръководил я щатен служител, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 2938 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Директор и Заместник-директор (Помощник-директор) на Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" - Габрово Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More