Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Речка намери 3 резултата / The search @pseudo Речка found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-257
от 13.11.2013 г.
община Враца

Съдържател на явочна квартира "Речка" Петър Алипиев Младенов

Дата на раждане: 19.07.1937
Място на раждане: с. Горно Озирово, обл. Монтана
Петър Алипиев Младенов Дата на раждане 19.07.1937 г. Място на раждане с. Горно Озирово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Найденов на 26.09.1970 г., регистриран на 01.10.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Речка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-402
от 24.09.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим

Съдържател на явочна квартира "Речка" Петър Алипиев Младенов

Дата на раждане: 19.07.1937
Място на раждане: с. Горно Озирово, обл. Монтана
Петър Алипиев Младенов Дата на раждане 19.07.1937 г. Място на раждане с. Горно Озирово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Найденов на 26.09.1970 г., регистриран на 01.10.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Речка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Управител на фирма – длъжник – "МЕСОКОМБИНАТ ВРАЦА" ЕООД (с последващи правноорганизационни форми „ЕАД и АД“) Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-257/ 13.11.2013 г. – община Враца Обявява установената и обявена с решение № 69/ 29.06.2009 г. - лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-243
от 09.10.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към ОББ

Съдържател на явочна квартира "Речка" Петър Алипиев Младенов

Дата на раждане: 19.07.1937
Място на раждане: с. Горно Озирово, обл. Монтана
Петър Алипиев Младенов Дата на раждане 19.07.1937 г. Място на раждане с. Горно Озирово, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Иван Димитров Найденов на 26.09.1970 г., регистриран на 01.10.1970 г. Ръководил го служител о. р. Иван Димитров Найденов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Речка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 - 5 бр.; писмо вх. № 3494/ 06.08.1999 г. с опис за унищожаване на лично дело IА-2335 (Вр). Снемане от действащия оперативен отчет 1971 г. Управител на фирма – длъжник "МЕСОКОМБИНАТ ВРАЦА" ЕООД, гр. Враца Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More