Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рига намери 1 резултата / The search @pseudo Рига found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Съдържател на явочна квартира "Рига" Къню Драгнев Гечев

Дата на раждане: 03.09.1933
Място на раждане: с. Стоките, обл. Габрово
Къню Драгнев Гечев Дата на раждане 03.09.1933 г. Място на раждане с. Стоките, обл. Габрово Вербувал го служител Иван Димов на 20.08.1971 г., регистриран на 26.08.1971 г. Ръководил го служител Иван Димов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Шумен-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Рига Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол рег. № С КА-45/ 28.03.1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело I-ПВ-32 (Шумен); доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2038/ 03.09.2008 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Публична длъжност или публична дейност Директор на Държавно лесничейство - Шумен от 09.1989 г. до 01.03.1994 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More