Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ризов намери 1 резултата / The search @pseudo Ризов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 95
от 28.10.2009
следователи и дознатели

Агент "Ризов" Руси Ангелов Моллов

Дата на раждане: 13.01.1950
Място на раждане: с. Безводно, обл. Кърджали
Руси Ангелов Моллов Дата на раждане 13.01.1950 г. Място на раждане с. Безводно, обл. Кърджали Вербувал го служител о. р. Райко Банчев Пенев на 02.02.1972 г., регистриран на 14.02.1972 г. Ръководил го служител о. р. Райко Банчев Пенев; о. р. Михаил Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Бургас-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Ризов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 193/ 09.04.1990 г. за унищожаване на лично дело IА-3087 (Бс); протокол рег. № 194/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-979 (Бс). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Следовател в ОСлС-Бургас

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More