Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рила; Магура намери 1 резултата / The search @pseudo Рила; Магура found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Рила; Магура" Рачо Миков Рачев

Дата на раждане: 14.03.1941
Място на раждане: с. Макреш, обл. Видин
Рачо Миков Рачев Дата на раждане 14.03.1941 г. Място на раждане с. Макреш, обл. Видин Вербувал го служител вербуван на 20.07.1979 г., възстановен от о. р. Г. Причкапов на 25.07.1980 г. и регистриран на 30.07.1980 г. Ръководил го служител о. р. Г. Причкапов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Рила; Магура Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол № 79/ 1990 г. за унищожаване дело IЯ-3459. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Синдик, утвърден със заповед № ЛС-04-350 от 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More