Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рила; Николов намери 1 резултата / The search @pseudo Рила; Николов found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-742
от 25.10.2016 г.
община Ботевград

Съдържател на явочна квартира; Агент "Рила; Николов" Петко Иванов Петков

Дата на раждане: 08.05.1953
Място на раждане: гр. Ботевград
Петко Иванов Петков Дата на раждане 08.05.1953 г. Място на раждане гр. Ботевград Вербувал го служител ст. лейт. Петър Тодоров Петров на 10.12.1987 г., регистриран на 20.12.1987 г. Ръководил го служител ст. лейт. Петър Тодоров Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Ботевград Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; агент Псевдоними Рила; Николов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-35070; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Петко Иванов Петков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More