Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рилка намери 2 резултата / The search @pseudo Рилка found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 57
от 28.01.2009
Българска национална телевизия

Агент "Рилка" Наташа Славчева Тодорова

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: Гр. Рила
Наташа Славчева Тодорова Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител О. р. Валентин Ников на 10.10.1978 г., регистрирана на 17.10.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Ников; о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рилка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29827 и на работно дело IР-15563. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.09.2006 г.
Решение N° 72
от 03.08.2009
електронни медии

Агент "Рилка" Наташа Славчева Тодорова

Дата на раждане: 01.01.1950
Място на раждане: Гр. Рила
Наташа Славчева Тодорова Дата на раждане 01.01.1950 г. Място на раждане Гр. Рила Вербувал го служител О. р. Валентин Ников на 10.10.1978 г., регистрирана на 17.10.1978 г. Ръководил го служител О. р. Валентин Ников; о. р. Георги Сотиров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рилка Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-29827 и на работно дело IР-15563. Снемане от действащия оперативен отчет 1988 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в БНТ Обявена с решение № 57/ 28.01.2009 г. – БНТ

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More