Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рилков намери 1 резултата / The search @pseudo Рилков found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-500
от 12.05.2015 г.
община Панагюрище

Сътрудник "Рилков" Димитър Георгиев Даскалов

Дата на раждане: 24.10.1950
Място на раждане: гр. Пазарджик
Димитър Георгиев Даскалов Дата на раждане 24.10.1950 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител ст. лейт. Пандали Бозаджиев на 17.04.1971 г., регистриран на 01.06.1971 г. Ръководил го служител ст. лейт. Пандали Бозаджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУСВ-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Рилков Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 4 бр.; протокол рег. № КА 22/ 1990 г. за отделяне за унищожаване лично дело IА-1113 (Пз); писмо вх. № А-17974/ 20.08.1999 г. за унищожаване работно дело IР-153 (Пз). Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. и от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 29/ 18.03.2008 г. – КТ "Подкрепа"- принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More