Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рихард намери 4 резултата / The search @pseudo Рихард found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-115
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Видин

Секретен сътрудник "Рихард" Светозар Йорданов Иванов

Дата на раждане: 06.02.1944
Място на раждане: гр. Брусарци
Светозар Йорданов Иванов Дата на раждане 06.02.1944 г. Място на раждане гр. Брусарци Вербувал го служител о. р. Енчо Гаветски на 21.07.1971 г., регистриран на 13.08.1971 г. Ръководил го служител о. р. Енчо Гаветски; о. р. Марин Шишков; о. р. Антон Антонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-ГУСВ-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Рихард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. протокол № 82/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-23519 и работно дело IР-8365. Снемане от действащия оперативен отчет 1977 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Ружинци, издигнат от ПП "АТАКА" Обявява установената с решение 264/ 14.09.2011 г. – чл. 27 - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Рихард" Вътко Сълов Червенков

Дата на раждане: 28.02.1953
Място на раждане: с. Царевец, обл. Враца
Вътко Сълов Червенков Дата на раждане 28.02.1953 г. Място на раждане с. Царевец, обл. Враца Вербувал го служител о. р. Ангел Ангелов на 13.12.1978 г., регистриран на 19.12.1978 г. Ръководил го служител о. р. Ангел Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рихард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № 660/ 29.06.1992 г. за унищожаване с протокол № 7/ 05.02.1990 г. делата на агент "Рихард". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт - Пазарджик Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Вътко Сълов Червенков към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител; Агент "Рихард" Васко Генов Павлов

Дата на раждане: 16.10.1950
Място на раждане: гр. Червен бряг
Васко Генов Павлов Дата на раждане 16.10.1950 г. Място на раждане гр. Червен бряг Вербувал го служител о. р. Цеко Виденов Иванов на 03.01.1971 г., регистриран на 21.01.1971 г. Ръководил го служител о. р. Цеко Виденов Иванов; о. р. Георги Николов; о. р. Петър Цветков; о. р. Савов; о. р. Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-III-VI, управление II-ХI-I; ОУ на МВР-Велико Търново-ДС; ДС, управление VI-II-I; СГУ на МВР-ДС-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Рихард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-9015 – 2 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол № 81/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-26714 и работно дело IР-9015 (налично). Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Член на управителен орган /Управителен съвет/ на фирма – длъжник "КООПКОМЕРС" ПК, гр. София Обявява установената и обявена с решение 2-89/ 17.10.2012 г. – Министерството на икономиката, енергетиката и туризма - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Рихард" Николай Илиев Желязков

Дата на раждане: 03.04.1935
Място на раждане: Гр. Горна Оряховица
Николай Илиев Желязков Дата на раждане 03.04.1935 г. Място на раждане Гр. Горна Оряховица Вербувал го служител О. р. Георги Полихронов Калудов на 19.01.1967 г., регистриран на 02.02.1967 г. Ръководил го служител О. р. Георги Полихронов Калудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на управление II и управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рихард Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-3569; протокол рег. № С КА-95/ 27.03.1990 г. за унищожаване на работно дело IР-2087. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор в РРС-Варна от м. април 1990 г. до м. май 1995 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More