Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Роберт намери 4 резултата / The search @pseudo Роберт found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-409
от 08.10.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Първа частна банка

Агент "Роберт" Владимир Рангелов Рангелов

Дата на раждане: 12.12.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Рангелов Рангелов Дата на раждане 12.12.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Венцислав Дешев на 13.09.1988 г., регистриран на 22.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Венцислав Дешев; о. р. Асен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34400; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Рангелов Рангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-203
от 03.07.2013 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Стопанска банка

Агент "Роберт" Владимир Рангелов Рангелов

Дата на раждане: 12.12.1955
Място на раждане: гр. София
Владимир Рангелов Рангелов Дата на раждане 12.12.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Венцислав Дешев на 13.09.1988 г., регистриран на 22.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. Венцислав Дешев; о. р. Асен Асенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-VIII-II, управление IV-II-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-34400; рег. дневник; картон обр. 4. Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник „БАЛКАН ХОЛИДЕЙЗ РЕНТ А КАР” АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Владимир Рангелов Рангелов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 241/ 12.07.2011 г. – община Петрич - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 290
от 01.12.2011
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Пловдив

Агент "Роберт" Стефан Иванов Гешанов

Дата на раждане: 15.04.1946
Място на раждане: гр. Бургас
Стефан Иванов Гешанов Дата на раждане 15.04.1946 г. Място на раждане гр. Бургас Вербувал го служител ст. лейт. Весел Запрянов Рудов на 14.04.1981 г., регистриран на 24.04.1981 г. Ръководил го служител ст. лейт. Весел Запрянов Рудов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-58 (Пд); рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; писмо вх. № И 2027/ 12.10.2007 г. за унищожаване на работно дело IР- 51 (Пд) Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Пловдив, издигнат от ПП "Единна народна партия"
Решение N° 2-572
от 05.11.2015 г.
община Исперих

Агент "Роберт" Ехлиман Ахмед Осман

Дата на раждане: 11.02.1946
Място на раждане: с. Владимировци, обл. Разград
Ехлиман Ахмед Осман Дата на раждане 11.02.1946 г. Място на раждане с. Владимировци, обл. Разград Вербувал го служител кап. Хикмет Мехмедов х. Османов на 30.03.1977 г., регистриран на 08.04.1977 г. Ръководил го служител кап. Хикмет Мехмедов х. Османов; о. р. Христо Максимов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роберт Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-1240 (Рз) МФ; рег. дневник; картони – обр. 4 – 10 бр. и обр. 6; протокол рег. № 959/ 07.05.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1240 (Рз) (налично); протокол рег. № 958/ 07.05.1990 г. за унищожаване работно дело IР-1081 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More