Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ровно намери 4 резултата / The search @pseudo Ровно found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-856
от 21.02.2017 г.
община Казанлък

Съдържател на явочна квартира "Ровно" Величко Симеонов Станчев

Дата на раждане: 06.11.1949
Място на раждане: с. Дунавци, обл. Стара Загора
Величко Симеонов Станчев Дата на раждане 06.11.1949 г. Място на раждане с. Дунавци, обл. Стара Загора Вербувал го служител лейт. Илчо Христов на 14.02.1979 г., регистриран на 06.03.1979 г. Ръководил го служител лейт. Илчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС – Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ровно Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 53(2)/ 22.05.1990 г. с предложение за унищожаване дело ІЯ-368 (Ст.З.); протокол рег. № С 373/1990 г. за унищожаване делото на "Ровно"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г.; Кмет на кметство Дунавци от 2003 г. до 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Ровно" Величко Симеонов Станчев

Дата на раждане: 06.11.1949
Място на раждане: с. Дунавци, обл. Стара Загора
Величко Симеонов Станчев Дата на раждане 06.11.1949 г. Място на раждане с. Дунавци, обл. Стара Загора Вербувал го служител лейт. Илчо Христов на 14.02.1979 г., регистриран на 06.03.1979 г. Ръководил го служител лейт. Илчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС – Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ровно Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 373/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на кметство Дунавци, общ. Казанлък, издигнат от ГЕРБ Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Съдържател на явочна квартира "Ровно" Величко Симеонов Станчев

Дата на раждане: 06.11.1949
Място на раждане: с. Дунавци, обл. Стара Загора
Величко Симеонов Станчев Дата на раждане 06.11.1949 г. Място на раждане с. Дунавци, обл. Стара Загора Вербувал го служител лейт. Илчо Христов на 14.02.1979 г., регистриран на 06.03.1979 г. Ръководил го служител лейт. Илчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС – Казанлък по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ровно Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 373/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, издигнат от инициативен комитет Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Съдържател на явочна квартира " Ровно " Величко Симеонов Станчев

Дата на раждане: 06.11.1949
Място на раждане:
Величко Симеонов Станчев Дата на раждане 06.11.1949 г. Място на раждане Вербувал го служител лейт. Илчо Христов на 14.02.1979 г., регистриран на 06.03.1979 г. Ръководил го служител лейт. Илчо Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР – Стара Загора – ДС – Казанлък, ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен Съдържател на явочна квартира Решение № 18/ 25.10.2007 г. 3 сътрудник Псевдоними Ровно Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 6; рег. дневник; протокол рег. № 373/1990 г. за унищожени документи; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-1880 от 22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, издигнат от инициативен комитет

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More