Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Родопа намери 5 резултата / The search @pseudo Родопа found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-460
от 04.02.2015 г.
община Ловеч

Съдържател на явочна квартира "Родопа" Димитър Савов Николов

Дата на раждане: 25.11.1932
Място на раждане: с. Драгомирово, обл. Велико Търново
Димитър Савов Николов Дата на раждане 25.11.1932 г. Място на раждане с. Драгомирово, обл. Велико Търново Вербувал го служител регистриран на 29.05.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4502; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Савов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-241/ 02.10.2013 г. – "Обединена българска банка" АД Обявява установената и обявена с решение № 21/ 08.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-419
от 29.10.2014 г.
община Ардино

Съдържател на явочна квартира "Родопа" Христо Панайотов Терзиев

Дата на раждане: 28.12.1936
Място на раждане: с. Мандрица, обл. Хасково
Христо Панайотов Терзиев Дата на раждане 28.12.1936 г. Място на раждане с. Мандрица, обл. Хасково Вербувал го служител о. р. Георги Пенчев на 12.08.1989 г., регистриран на 13.08.1989 г. Ръководил го служител о. р. Георги Пенчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Хасково-ДС-Ардино Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; протокол рег. № С 61/ 06.02.1990 г. за унищожаване на секретни материали на Я/К "Родопа"; писмо вх. № 760/ 01.10.1993 г. за унищожаване делата на Я/К "Родопа". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 02.10.1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-241
от 02.10.2013 г.
Обединена българска банка АД

Съдържател на явочна квартира "Родопа" Димитър Савов Николов

Дата на раждане: 25.11.1932
Място на раждане: с. Драгомирово, обл. Велико Търново
Димитър Савов Николов Дата на раждане 25.11.1932 г. Място на раждане с. Драгомирово, обл. Велико Търново Вербувал го служител регистриран на 29.05.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4502; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Временен управляващ съвет и временно управляващ "Ловешка ТБ" АД Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Савов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-209
от 17.07.2013 г.
община Свищов

Съдържател на явочна квартира "Родопа" Димитър Савов Николов

Дата на раждане: 25.11.1932
Място на раждане: с. Драгомирово, обл. Велико Търново
Димитър Савов Николов Дата на раждане 25.11.1932 г. Място на раждане с. Драгомирово, обл. Велико Търново Вербувал го служител регистриран на 29.05.1980 г. Ръководил го служител ст. лейт. Иван Трифонов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Ловеч-ДС по линия на ПГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 4502; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Кмет на кметство Драгомирово от 1999 г. до 2003 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Димитър Савов Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Родопа" Иван Христов Ненов

Дата на раждане: 10.08.1933
Място на раждане: с. Цар Асен, обл. Търговище
Иван Христов Ненов Дата на раждане 10.08.1933 г. Място на раждане с. Цар Асен, обл. Търговище Вербувал го служител о. р. Никола Г. Бараков на 04.04.1963 г., регистриран на 20.03.1964 г. Ръководил го служител о. р. Никола Г. Бараков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-ХI-III, управление II-IV-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 53/ 1985 г. за унищожаване дело I-ПВ-596. Снемане от действащия оперативен отчет 1972 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра "СОТС" от 1990 г. до 1993 г. Зам. н-к (зам. ректор) по научната част до 1993 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-54/ 07.08.2012 г. – Академия – Министерство на вътрешните работи - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More