Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Родопи намери 4 резултата / The search @pseudo Родопи found 4 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-495
от 21.04.2015 г.
община Велинград

Съдържател на явочна квартира "Родопи" Стефан Иванов Станудин

Дата на раждане: 30.06.1935
Място на раждане: гр. Велинград
Стефан Иванов Станудин Дата на раждане 30.06.1935 г. Място на раждане гр. Велинград Вербувал го служител о. р. Георги Гушевилов на 21.11.1975 г., регистриран на 25.11.1975 г. Ръководил го служител о. р. Георги Гушевилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пазарджик-ДС по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № КА 32/ 20.03.1990 г. за унищожаване делото на Я/К "Родопи". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-720
от 04.10.2016 г.
община Девин

Агент "Родопи" Валери Валентинов Даскалов

Дата на раждане: 20.03.1959
Място на раждане: с. Беден, обл. Смолян
Валери Валентинов Даскалов Дата на раждане 20.03.1959 г. Място на раждане с. Беден, обл. Смолян Вербувал го служител майор Стефан Манолов Кисьов на 05.12.1989 г., регистриран на 19.12.1989 г. Ръководил го служител майор Стефан Манолов Кисьов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Пловдив (Смолян)-ДС-Девин Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Родопи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 05.11.1991 г. до 28.10.1995 г. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Валери Валентинов Даскалов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. За Валери Валентинов Даскалов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-29
от 04.07.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Сливен

Съдържател на явочна квартира "Родопи" Ангел Желязков Кренчев

Дата на раждане: 25.03.1942
Място на раждане: с. Белеврен, обл. Бургас
Ангел Желязков Кренчев Дата на раждане 25.03.1942 г. Място на раждане с. Белеврен, обл. Бургас Вербувал го служител о. р. Панайот Долапчиев на 29.12.1986 г., регистриран на 03.01.1987 г. Ръководил го служител о. р. Панайот Долапчиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Сливен-ДС; ОУ на МВР-Бургас-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Родопи Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 6 – 2 бр.; протокол рег. № С 202/ 09.04.1990 г. с предложение за унищожаване на Я/К "Родопи". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Сливен, издигнат от Политическа партия "Българска социалистическа партия"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Родопи" Миньо Христов Рачев

Дата на раждане: 05.04.1933
Място на раждане: с. Батошево, обл. Габрово
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More