Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рожен; Дечов намери 2 резултата / The search @pseudo Рожен; Дечов found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-114
от 28.11.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Смолян

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Рожен; Дечов" Никола Дамянов Николов

Дата на раждане: 06.05.1936
Място на раждане: гр. Девин
Никола Дамянов Николов Дата на раждане 06.05.1936 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Никола Чуртов на 16.02.1973 г., регистриран на 23.02.1973 г.; възстановен от о. р. Николай Бояджиев, регистриран в ПГУ на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Чуртов; о. р. Николай Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян, ДС-Смолян-отдел I (ПГУ) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Рожен; Дечов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 6 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № С 23/ 02.02.1990 г. за унищожаване лично дело рег. № 19072-СС "Дечов". Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общ. съветник в общ. Смолян, издигнат от ПП "ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ" Обявява установената и обявена с решение 143/ 16.06.2010 г. – МВР - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник "Рожен; Дечов" Никола Дамянов Николов

Дата на раждане: 06.05.1936
Място на раждане: гр. Девин
Никола Дамянов Николов Дата на раждане 06.05.1936 г. Място на раждане гр. Девин Вербувал го служител о. р. Никола Чуртов на 16.02.1973 г., регистриран на 23.02.1973 г.; възстановен от о. р. Николай Бояджиев, регистриран в ПГУ на 03.07.1989 г. Ръководил го служител о. р. Никола Чуртов; о. р. Николай Бояджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-Смолян, ДС-Смолян-отдел I (ПГУ) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира; секретен сътрудник Псевдоними Рожен; Дечов Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 4 – 6 бр.; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № 35/ 14.05.1991 г. за унищожаване на дело IЯ-356 (См); протокол рег. № С 23/ 02.02.1990 г. за унищожаване лично дело рег. № 19072-СС "Дечов". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на ВрИК Смолян от 01.10.1990 г. до 30.10.1991 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-625/ 14.03.2016 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More