Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Роланд намери 2 резултата / The search @pseudo Роланд found 2 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-62
от 13.09.2012 г.
Национална музикална академия Проф. Панчо Владигеров

Агент "Роланд" Александър Йосифов Йосифов

Дата на раждане: 12.08.1940
Място на раждане: гр. София
Александър Йосифов Йосифов Дата на раждане 12.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Найден Петров на 05.11.1972 г., регистриран на 24.01.1973 г. Ръководил го служител о. р. Найден Петров; о. р. Емил Пенчев; о. р. Георги Силянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роланд Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. ректор до 16.04.2008 г. За Александър Йосифов Йосифов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Обявява установената с решение № 25/ 12.02.2008 г. - министър-председатели, заместник министър-председатели, министри и заместник-министри - и обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Агент "Роланд" Александър Йосифов Йосифов

Дата на раждане: 12.08.1940
Място на раждане: гр. София
Александър Йосифов Йосифов Дата на раждане 12.08.1940 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Найден Петров на 05.11.1972 г., регистриран на 24.01.1973 г. Ръководил го служител о. р. Найден Петров; о. р. Емил Пенчев; о. р. Георги Силянов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роланд Данни в наличните документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по изкуствознание и изкуства от 2006 г. до 2009 г. За Александър Йосифов Йосифов липсват други данни по чл. 25, т. 3

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More