Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Романовски намери 3 резултата / The search @pseudo Романовски found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1065
от 26.09.2017 г.
Държавни дружества Министерство на финансите

Агент; съдържател на явочна квартира "Романовски" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 08.11.1939
Място на раждане: гр. Мартен
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 08.11.1939 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев на 13.10.1963 г., регистриран на 15.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Романовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване документите на Я/К "Романовски"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Член на Съвета на директорите на "Свободна зона – Русе" ЕАД от 30.12.1994 г. до 06.03.2009 г. Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-680/ 07.07.2016 г. – община Русе Обявява установената и обявена с решение № 175/ 14.12.2010 г. – посланиците, генералните консули и заместник-ръководителите на дипломатическите мисии на Република България - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-680
от 07.07.2016 г.
община Русе

Агент; съдържател на явочна квартира "Романовски" Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 08.11.1939
Място на раждане: гр. Мартен
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 08.11.1939 г. Място на раждане гр. Мартен Вербувал го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев на 13.10.1963 г., регистриран на 15.01.1968 г. Ръководил го служител о. р. Гечо Стоянов Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Романовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване документите на Я/К "Романовски"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент; съдържател на явочна квартира " Романовски " Йордан Тодоров Казаков

Дата на раждане: 08.11.1939
Място на раждане: Гр. Мартен
Йордан Тодоров Казаков Дата на раждане 08.11.1939 г. Решение № 22/ 29.01.2008 г. 7 Място на раждане Гр. Мартен Вербувал го служител Гечо Стоянов Гечев на 12.10.1963 г., регистриран на 15.10.1963 г. Ръководил го служител Гечо Стоянов Гечев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ тна МВР-Русе-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент; съдържател на явочна квартира Псевдоними Романовски Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо вх. № 1875/ 12.04.1990 г. за унищожаване документите на Я/К "Романовски"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Русе, издигнат от ПП "Българска социалдемокрация"

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More