Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Роми намери 1 резултата / The search @pseudo Роми found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Роми" Даниела Стефанова Атанасова

Дата на раждане: 08.10.1955
Място на раждане: гр. София
Даниела Стефанова Атанасова Дата на раждане 08.10.1955 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Красимир Капурдов на 04.01.1985 г., регистрирана на 09.01.1985 г. Ръководил я служител о. р. Красимир Капурдов; о. р. Мл. Младенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-IХ-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Роми Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 1035/ 28.02.1990 г. за унищожаване с протокол № 103/ 1990 г. материалите на "Роми". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на ЦБ-БАН от 17.12.2012 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More