Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Росен; Огнян намери 1 резултата / The search @pseudo Росен; Огнян found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 185
от 15.02.2011
Агенция Митници

Осведомител; Агент "Росен; Огнян" Дончо Николаев Брайнов

Дата на раждане: 05.01.1951
Място на раждане: с. Плаково, обл. Велико Търново
Дончо Николаев Брайнов Дата на раждане 05.01.1951 г. Място на раждане с. Плаково, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Кольо Султанов на 30.12.1969 г., регистриран на 13.01.1970 г.; възстановен от о. р. Иван Василев Дерменджиев на 29.12.1985 г., регистриран на 13.01.1986 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Султанов; о. р. Иван Василев Дерменджиев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-II-II; ОУ на МВР-Варна-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител; агент Псевдоними Росен; Огнян Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник – 2 бр.; картони – обр. 4 - 6 бр. и обр. 6; лично дело IА-373 (Вн) МФ; протокол рег. № С КА-94/ 27.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело IР-374 (Вн). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител на направление в митница Варна от 01.10.1997 г. до 06.08.2000 г. Н-к на отдел в митница Варна от 07.08.2000 г. до 30.11.2001 г. и Н-к на отдел и директор на РМД –Варна от 07.03.2002 г. до 30.04.2004 г. Директор на РМД – Варна от 07.03.2002 г. до 11.06.2008 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More