Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Росица намери 5 резултата / The search @pseudo Росица found 5 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-1054
от 12.09.2017 г.
Религиозна общност на евреите в България 2017 г.

Сътрудник "Росица" Роза Мориц Бергер

Дата на раждане: 10.11.1944
Място на раждане: гр. София
Роза Мориц Бергер Дата на раждане 10.11.1944 г. Място на раждане гр. София Вербувал я служител о. р. Стефан В. Челиев на 18.01.1972 г., регистрирана на 19.01.1972 г. Ръководил я служител о. р. Стефан В. Челиев; о. р. Георги Славов; о. р. Кънчо Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II управление VI-V, управление VI-III-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник сътрудник Псевдоними Росица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 76/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-25243 и работно дело IР-10318. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Публична длъжност или публична дейност Член на Контролния съвет от 2013 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 180
от 26.01.2011
Министерството на отбраната

Съдържател на явочна квартира "Росица" Иван Павлов Лисев

Дата на раждане: 22.08.1954
Място на раждане: гр. Казанлък
Иван Павлов Лисев Дата на раждане 22.08.1954 г. Място на раждане гр. Казанлък Вербувал го служител о. р. Чавдар Арсенов на 21.06.1988 г., регистриран на 14.07.1988 г. Ръководил го служител о. р. Чавдар Арсенов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СГУ на МВР- V РУ-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Росица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6 Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор до 15.05.1999 г. За Иван Павлов Лисев липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2-85
от 10.10.2012 г.
Висше военноморско училище Н. Й. Вапцаров

Съдържател на явочна квартира "Росица" Филип Иванов Габърски

Дата на раждане: 25.05.1944
Място на раждане: гр. Павликени
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 332
от 20.03.2012
Религиозната общност на евреите в България

Сътрудник "Росица" Роза Мориц Бергер

Дата на раждане: 10.11.1944
Място на раждане: гр. София
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 108
от 20.01.2010
Агенция за ядрено регулиране

Агент "Росица" Николай Александров Тодоров

Дата на раждане: 12.01.1949
Място на раждане: гр. Пазарджик
Николай Александров Тодоров Дата на раждане 12.01.1949 г. Място на раждане гр. Пазарджик Вербувал го служител майор Ганчо К. Гацински на 25.08.1980 г., регистриран на 07.09.1980 г. Ръководил го служител майор Ганчо К. Гацински Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Враца-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Росица Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег.дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; лично дело IА-485 (Мх). Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к управление "Радиационна защита" от 18.03.1997 г. до 02.05.2001 г. Директор "Радиационна защита и аварийна готовност" от 15.10.2001 г.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More