Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Рудомир (Рудомиров) намери 1 резултата / The search @pseudo Рудомир (Рудомиров) found 1 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Агент "Рудомир (Рудомиров)" Рангел Тасков Рангелов

Дата на раждане: 19.10.1943
Място на раждане: гр. София
Рангел Тасков Рангелов Дата на раждане 19.10.1943 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Бончо Станоев Асенов на 31.05.1974 г., регистриран на 06.06.1974 г. Ръководил го служител о. р. Бончо Станоев Асенов; о. р. Цоко Пеков; о. р. Ангел Славчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-III-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Рудомир (Рудомиров) Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения, документи от ръководил го щатен служител, съдържащи се в работно дело IР-12813 – 5 тома; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; писмо вх. № 3696/ 09.11.1990 г. с искане "да бъдат заличени от всички картотеки на ДС данните за" "Рудомир". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски" Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More