Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Руен намери 3 резултата / The search @pseudo Руен found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-442
от 07.01.2015 г.
община Кюстендил

Агент "Руен" Иван Стоичков Табаков

Дата на раждане: 26.12.1940
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Стоичков Табаков Дата на раждане 26.12.1940 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Красимир Ст. Христов на 19.02.1981 г., регистриран на 05.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Ст. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28127 и работно дело IР-13639. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 11.05.2001 г. до 10.11.2003 г. Обявява установената и обявена с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 143
от 16.06.2010
Министерство на вътрешните работи

Съдържател на явочна квартира "Руен" Огнян Николов Грънчаров

Дата на раждане: 31.07.1947
Място на раждане: гр. София
Огнян Николов Грънчаров Дата на раждане 31.07.1947 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител о. р. Кольо Ангелов на 24.11.1982 г., регистриран на 01.12.1982 г. Ръководил го служител о. р. Кольо Ангелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление VI-VI-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Руен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1987 г. Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 19.01.2001 г. За Огнян Николов Грънчаров липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Руен" Иван Стоичков Табаков

Дата на раждане: 26.12.1940
Място на раждане: гр. Кюстендил
Иван Стоичков Табаков Дата на раждане 26.12.1940 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. Красимир Ст. Христов на 19.02.1981 г., регистриран на 05.03.1981 г. Ръководил го служител о. р. Красимир Ст. Христов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-VII-I Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 74/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-28127 и работно дело IР-13639. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 2003 г. до 2007 г. Обявява установената и обявена с решение № 19/ 23.11.2007 г. - кандидати за местни избори – 2007 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More