Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Ружа намери 7 резултата / The search @pseudo Ружа found 7 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-578
от 17.11.2015 г.
община Разград

Съдържател на явочна квартира "Ружа" Никола Русев Момчилов

Дата на раждане: 17.07.1947
Място на раждане: м. Пърчовци, обл. Велико Търново
Никола Русев Момчилов Дата на раждане 17.07.1947 г. Място на раждане м. Пърчовци, обл. Велико Търново Вербувал го служител о. р. Митко Николов на 08.01.1980 г., регистриран на 18.01.1980 г. Ръководил го служител о. р. Митко Николов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Разград-ДС по линия на ВГУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6; протокол рег. № 957/ 07.05.1990 г. за унищожаване дело IЯ-197 (Рз). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-100/ 07.11.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-684
от 22.07.2016 г.
община Главиница

Съдържател на явочна квартира "Ружа" Мара Рашкова Димитрова

Дата на раждане: 13.08.1944
Място на раждане: с. Суходол, обл. Силистра
Мара Рашкова Димитрова Дата на раждане 13.08.1944 г. Място на раждане с. Суходол, обл. Силистра Вербувал я служител о. р. Гатю Рашков Марков на 19.09.1978 г., регистрирана на 02.10.1978 г. Ръководил я служител о. р. Гатю Рашков Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол рег. № 23/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело от фонд ІЯ "Ружа"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Общински съветник от 29.10.1999 г. до 27.10.2003 г. Общински съветник от 29.11.2007 г. до 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ружа " Ангел Стоянов Родопски

Дата на раждане: 05.09.1945
Място на раждане: Гр. Неделино
Ангел Стоянов Родопски Дата на раждане 05.09.1945 г. Място на раждане Гр. Неделино Вербувал го служител Георги Ихтяров на 21.08.1974 г. Ръководил го служител Георги Ихтяров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за общински съветник в общ. Неделино, издигнат от “ЛИДЕР” За Ангел Стоянов Родопски липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Съдържател на явочна квартира " Ружа " Мара Рашкова Димитрова

Дата на раждане: 13.08.1944
Място на раждане: Суходол
Мара Рашкова Димитрова Дата на раждане 13.08.1944 г. Място на раждане Суходол Вербувал го служител Гатю Рашков Марков на 19.09.1978 г., регистрирана на 02.10.1978 г. Ръководил го служител Гатю Рашков Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Силистра-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; протокол рег. № 23/ 20.03.1990 г. за отделяне за унищожаване на дело от фонд ІЯ "Ружа"; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1986 г. Кандидат за общински съветник в общ. Главница, издигната от БСП
Решение N° 2-259
от 20.11.2013 г.
училища по Закона за народната просвета

Съдържател на явочна квартира "Ружа" Росен Заимов Дюлгеров

Дата на раждане: 02.04.1951
Място на раждане: с. Чурка, обл. Смолян
Росен Заимов Дюлгеров Дата на раждане 02.04.1951 г. Място на раждане с. Чурка, обл. Смолян Вербувал го служител о. р. Иван Онов на 27.09.1977 г., регистриран на 11.10.1977 г. Ръководил го служител о. р. Иван Онов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Смолян-ДС-Мадан по линия на управление VI Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; опис рег. № 138/ 20.08.1999 г. за унищожаване с протокол № 35/ 14.05.1991 г. дело IЯ-287 (См). Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор (Помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Отец Паисий" - Мадан Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-242
от 09.10.2013 г.
община Ружинци

Съдържател на явочна квартира "Ружа" Венетка Ангелова Илиева

Дата на раждане: 09.02.1941
Място на раждане: с. Протопопинци, обл. Видин
Венетка Ангелова Илиева Дата на раждане 09.02.1941 г. Място на раждане с. Протопопинци, обл. Видин Вербувал я служител о. р. Пламен Петров на 12.12.1988 г., регистрирана на 20.12.1988 г. Ръководил я служител о. р. Пламен Петров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Видин-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Ружа Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 5 бр. и обр. 6; протокол рег. № 36/ 06.03.1990 г. с предложение за унищожаване делото на рег. № 89187. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 10.1991 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Съдържател на явочна квартира "Ружа" Росен Заимов Дюлгеров

Дата на раждане: 02.04.1951
Място на раждане: с. Чурка, обл. Смолян
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.