Бюро за разследващи репортажи и данни

Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

by bivol
Агенти на държавна сигурност/Communist State Security Agents

Можете да търсите по име, населено място и т.н.


Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Руй намери 3 резултата / The search @pseudo Руй found 3 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-784
от 29.11.2016 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към банка Биохим 2016 г.

Агент "Руй" Людмил Владимиров Витков

Дата на раждане: 16.06.1950
Място на раждане: гр. Перник
Людмил Владимиров Витков Дата на раждане 16.06.1950 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител майор Димитър Неделев Бързилов на 10.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител майор Димитър Неделев Бързилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-А-І; управление ІV-ІІ-І-Д Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руй Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33729; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник - "СВИЛОЗА" АД, гр. Свищов (ЕТ "СВИЛОЗА" - по бюлетина) Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-518
от 09.06.2015 г.
община Трън

Съдържател на явочна квартира "Руй" Венцислав Стоянов Стоянов

Дата на раждане: 30.10.1943
Място на раждане: с. Глоговица, обл. Перник
Венцислав Стоянов Стоянов Дата на раждане 30.10.1943 г. Място на раждане с. Глоговица, обл. Перник Вербувал го служител о. р. Рачо Цоков на 11.11.1976 г., регистриран на 25.11.1976 г. Ръководил го служител о. р. Рачо Цоков; о. р. Тенчо Желязков Тодоров Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, УГВ-II ГО-РО Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник съдържател на явочна квартира Псевдоними Руй Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; писмо вх. № 248/ 01.09.1999 г. за унищожаване дело IЯ-94 (Пк). Снемане от действащия оперативен отчет 1984 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до м. ноември 1990 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-964
от 29.05.2017 г.
Държавни дружества Министерство на отбраната

Агент "Руй" Людмил Владимиров Витков

Дата на раждане: 16.06.1950
Място на раждане: гр. Перник
Людмил Владимиров Витков Дата на раждане 16.06.1950 г. Място на раждане гр. Перник Вербувал го служител майор Димитър Неделев Бързилов на 10.12.1982 г., регистриран на 06.01.1983 г. Ръководил го служител майор Димитър Неделев Бързилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-Х-А-І; управление ІV-ІІ-І-Д Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Руй Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-33729; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Член на управителен орган (Съвет на директорите) и изпълнителен директор на "Интендантско обслужване" ЕАД, гр. София от 25.09.2003 г. до 03.11.2005 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More