Агенти на държавна сигурност

Можете да търсите по име, населено място и т.н.

This post is also available in: English (Английски)

Support our work / Подкрепете нашата работаDonate / Дарете

Начало First || Псевдоними Nicknames

Търсенето за @pseudo Румен намери 37 резултата / The search @pseudo Румен found 37 results

Решение на Комисията
Comdos Decision
Агент или служител
Agent or Officer
Решение N° 2-581
от 24.11.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Румен" Константин Иванов Гулев

Дата на раждане: 02.09.1962
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Константин Иванов Гулев Дата на раждане 02.09.1962 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Бойко Пеев на 16.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1858 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1457; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в община Гоце Делчев, издигнат от местна коалиция "За Гоце Делчев" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 231/ 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 316/ 22.02.2012 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Обявява установената и обявена с решение № 247/ 27.07.2011 г. – община Благоевград - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-602
от 04.02.2016 г.
кандидати за общински съветници – област Ловеч

Осведомител, Агент "Румен" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за общински съветник в община Летница, издигнат от БСП
Решение N° 2-410
от 15.10.2014 г.
Министерство на отбраната

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к на сектор от 01.06.2010 г. до 30.06.2011 г. За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 109
от 28.01.2010
Комисия за защита на потребителите

Агент "Румен" Дамян Георгиев Данов

Дата на раждане: 27.08.1950
Място на раждане: с. Добревци, обл. Ловеч
Дамян Георгиев Данов Дата на раждане 27.08.1950 г. Място на раждане с. Добревци, обл. Ловеч Вербувал го служител кап. Кольо Цеков Съботинов на 16.06.1981 г., регистриран на 26.06.1981 г. Ръководил го служител кап. Кольо Цеков Съботинов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление II-I-III Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написани агентурни сведения; документи за получени възнаграждения; разходни документи, отчетени от ръководилия го щатен служител; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; лично дело IА-37251; работно дело IР-18011. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Н-к управление от 1991 г. до 1992 г. Комисията разполага с документи, удостоверяващи принадлежност на Дамян Георгиев Данов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г.
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Румен " Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: С. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане С. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител Илия Вутов на 05.01.1977 г. Ръководил го служител Илия Вутов; Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в общ. София, издигнат от ДПС
Решение N° 20
от 19.12.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Секретен " Румен " Велико Маринов Великов

Дата на раждане: 25.04.1943
Място на раждане: Гр. Ветово
Велико Маринов Великов Дата на раждане 25.04.1943 г. Място на раждане Гр. Ветово Вербувал го служител Полк. Петров и кап. Марков на 06.05.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; кап. Марков; ст. лейт. Д. Стоянов; Структури, в които е осъществявано МНО-РУ Решение № 20/ 19.12.2007 г. 57 сътрудничеството Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр.; обр. 2, обр. 9; дело № 275; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Ветово, издигнат от БСП
Решение N° 2-588
от 17.12.2015 г.
кандидати за общински съветници – област Варна

Резидент "Румен" Яхим Георгиев Димитров

Дата на раждане: 05.01.1946
Място на раждане: с. Айдемир, обл. Силистра
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 69
от 29.06.2009
Народно събрание

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител, издигнат от ПП "ДПС" в 25-и ИР-София Обявен с решение № 20/ 19.12.2007 г. - лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в местни избори-2007 г.
Решение N° 153
от 27.07.2010
Министерство на вътрешните работи

Осведомител "Румен" Ташо Иванов Стефанов

Дата на раждане: 03.11.1941
Място на раждане: гр. Чирпан
Ташо Иванов Стефанов Дата на раждане 03.11.1941 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител о. р. Никола Шишманов на 05.01.1970 г., регистриран на 13.01.1970 г. Ръководил го служител о. р. Никола Шишманов; о. р. Теньо Шиваров; о. р. Петър Желязков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление III-IV-VII Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-24067 и работно дело IР-8860. Снемане от действащия оперативен отчет 1978 г. Публична длъжност или публична дейност Зам. командващ Гранични войски от 21.06.1991 г. до 01.03.1995 г.
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за кмет на район Изгрев, общ. София, издигнат от MK "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-566
от 16.10.2015 г.
Местни избори 2015 г.-кандидати за кмет

Осведомител, Агент "Румен" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за кмет на кметство Горско Сливово, общ. Летница, издигнат от БСП
Решение N° 2-395
от 17.09.2014 г.
лица, регистрирани РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител в 43 НС, издигнат от коалиция "АБВ" – (Алтернатива за българско възраждане) в 23-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-356
от 10.06.2014 г.
Софийски университет Св. Климент Охридски

Секретен сътрудник "Румен" Петър Димитров Ангелов

Дата на раждане: 28.12.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Ангелов Дата на раждане 28.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 28.08.1981 г., регистриран на 16.09.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5997. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Ръководител катедра от 1993 г. до 1994 г. и от 2002 г. до 2003 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 230
от 16.06.2011
ВАК

Секретен сътрудник "Румен" Петър Димитров Ангелов

Дата на раждане: 28.12.1951
Място на раждане: гр. София
Петър Димитров Ангелов Дата на раждане 28.12.1951 г. Място на раждане гр. София Вербувал го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов на 28.08.1981 г., регистриран на 16.09.1981 г. Ръководил го служител лейт. Пламен Благоев Атанасов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ПГУ-ХIV Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Разходни документи, отчетен от ръководил го щатен служител; документи от ръководили го щатни служители; рег. бланка; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3; лично и работно дело Ф1, а.е. 5997. Снемане от действащия оперативен отчет 1989 г. Публична длъжност или публична дейност Член на научна комисия по исторически науки от 2000 г. до 2003 г. и от 2006 г. до 2010 г.
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Румен " Левен Левенов Хаджиев

Дата на раждане: 11.07.1945
Място на раждане: С. Голямо Враново, обл. Русе
Левен Левенов Хаджиев Дата на раждане 11.07.1945 г. Място на раждане С. Голямо Враново, обл. Русе Вербувал го служител Лейт. Живко Атанасов Неделчев на 20.06.1979 г. Ръководил го служител Лейт. Живко Атанасов Неделчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Русе, отдел ДС, отделение 02 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен агент Решение № 19 / 23.11. 2007 г. 6 сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководилия го щатен служител; рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-2792; протокол рег. № С 12/ 29.03.1990 г. с предложение за унищожаване на работно дело ІР- 361; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1980 г. Кандидат за общински съветник в общ. Сливо поле, издигнат от „НОВОТО ВРЕМЕ”
Решение N° 19
от 23.11.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за общински съветници – местни избори 2007 г.

Агент " Румен " Николай Рачев Рачев

Дата на раждане: 03.03.1952
Място на раждане: Гр. Толбухин
Николай Рачев Рачев Дата на раждане 03.03.1952 г. Място на раждане Гр. Толбухин Вербувал го служител Подп. Христо Ботев Даскалов на 29.04.1984 г., регистриран на 10.05.1984 г. Ръководил го служител Подп. Христо Ботев Даскалов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Толбухин, отдел ДС, отделение икономическо Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество; документи от ръководилия го щатен служител; рег. бланка, рег. дневник; картон обр. 4; лично дело ІА-214 (Дч) МФ; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01- 08-І-1970/ 09.11.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Кандидат за общински съветник в общ. Добрич, издигнат от Коалиция "Гражданско обединение за развитие на Добруджа-ГОРД"
Решение N° 2-679
от 05.07.2016 г.
Международна застрахователна компания ЕВРОПА АД

Агент "Румен" Венелин Ганчев Чавдаров

Дата на раждане: 05.12.1954
Място на раждане: гр. Сопот
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-63
от 13.09.2012 г.
местни избори –2011 г. кандидати за общински съветници – област Монтана

Осведомител "Румен" Никола Бойчев Благоев

Дата на раждане: 09.09.1952
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Никола Бойчев Благоев Дата на раждане 09.09.1952 г. Място на раждане с. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Иван Петров Нелов на 14.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Нелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/, отдел за ГУСВ-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени с акт 1076/1974 г. преди да бъдат предадени в архив - уведомително писмо вх.№ 3792/1974 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за общ. съветник в общ Вълчедръм, обл. Монтана, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от закона с решение № 272/ 18.10.2011 г. – кандидати за местни избори – 2011 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от закона на:
Решение N° 316
от 22.02.2012
местни избори – 2011 кандидати за общински съветници – област Благоевград

Агент "Румен" Константин Иванов Гулев

Дата на раждане: 02.09.1962
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Константин Иванов Гулев Дата на раждане 02.09.1962 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Бойко Пеев на 16.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1858 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1457; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общ. съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от ПП "БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ" Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г. Обявен с решение № 231/ 23.06.2011 г. - община Гоце Делчев
Решение N° 47
от 16.09.2008
държавни агенции

Агент "Румен" Юри Стефанов Миков

Дата на раждане: 30.07.1956
Място на раждане: Гр. Септември
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2-351
от 27.05.2014 г.
Българска академия на науките

Агент "Румен" Таню Манев Мичев

Дата на раждане: 14.03.1939
Място на раждане: гр. Чирпан
Таню Манев Мичев Дата на раждане 14.03.1939 г. Място на раждане гр. Чирпан Вербувал го служител кап. Георги Ненов Стоичков на 11.08.1981 г., регистриран на 03.09.1981 г. Ръководил го служител кап. Георги Ненов Стоичков; о. р. Михаил Нешев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-II-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документ от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело IА-32885; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Заместник-директор на Централната лаборатория по обща екология Обявява установената и обявена с решение № 230/ 16.06.2011 г. – Висша атестационна комисия - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 231
от 23.06.2011
община Гоце Делчев

Агент "Румен" Константин Иванов Гулев

Дата на раждане: 02.09.1962
Място на раждане: гр. Гоце Делчев
Константин Иванов Гулев Дата на раждане 02.09.1962 г. Място на раждане гр. Гоце Делчев Вербувал го служител о. р. Бойко Пеев на 16.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител о. р. Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони обр. 4 – 4 бр.; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1858 (Бл); протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР-1457; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от м. ноември 2007 г. Обявен с решение № 22/ 29.01.2008 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител "Румен" Никола Бойчев Благоев

Дата на раждане: 09.09.1952
Място на раждане: с. Септемврийци, обл. Монтана
Никола Бойчев Благоев Дата на раждане 09.09.1952 г. Място на раждане с. Септемврийци, обл. Монтана Вербувал го служител о. р. Иван Петров Нелов на 14.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител о. р. Иван Петров Нелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/, отдел за ГУСВ-1 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени с акт 1076/1974 г. преди да бъдат предадени в архив - уведомително писмо вх.№ 3792/1974 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Септемврийци, общ Вълчедръм, обл. Монтана, издигнат от ПП "ГЕРБ" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 272
от 18.10.2011
местни избори – 2011 кандидати за кмет

Осведомител, Агент "Румен" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за кмет на с. Горско сливово, общ. Летница, обл. Ловеч, издигнат от ПП "БСП" Обявен с решение № 18/ 25.10.2007 г. – кандидати за местни избори – 2007 г.
Решение N° 2-644
от 26.04.2016 г.
кандидати за общински съветници – Столична община

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за общински съветник в Столична община, издигнат от MK "Сердика (АБВ, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ)" Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-172/ 26.04.2013 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 42 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-395/ 17.09.2014 г. – лица, регистрирани от РИК за кандидати за народни представители в 43 Народно събрание Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. Обявява установената и обявена с решение № 2-566/ 16.10.2015 г. – кандидати за местни избори – 2015 г. - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2-669
от 21.06.2016 г.
община Ветово

Секретен сътрудник "Румен" Велико Маринов Великов

Дата на раждане: 25.04.1943
Място на раждане: гр. Ветово
Велико Маринов Великов Дата на раждане 25.04.1943 г. Място на раждане гр. Ветово Вербувал го служител Полк. Петров и кап. Марков на 06.05.1965 г. Ръководил го служител Полк. Петров; кап. Марков; ст. лейт. Д. Стоянов; Структури, в които е осъществявано сътрудничеството МНО-РУ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник секретен сътрудник Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество /”обещание”/; документи от ръководилите го щатни служители; рег. дневник; картони обр. 1-2 бр.; обр. 2, обр. 9; дело № 275; доклад на Сл. „Военна информация” изх. № 2827/ 05.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990 г. Член на ВрИК от 1990 г. до 1991 г. Общински съветник от 1991 г. до 1999 г. Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Агент " Румен " Димитър Божков Ангелов

Дата на раждане: 09.12.1969
Място на раждане: Свищов
Димитър Божков Ангелов Дата на раждане 09.12.1969 г. Място на раждане Свищов Вербувал го служител Иван Иванов на 05.06.1989 г. Ръководил го служител Иван Иванов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Управление ІІІ, отдел 09, отделение 03 – ДС (ВКР) Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; доклад на Служба „Сигурност – ВП и ВКР” рег. № СС- 7528/19.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет Кандидат за кмет на с. Козловец, общ. Свищов, обл. Велико Търново, издигнат от РОМА За Димитър Божков Ангелов липсват други данни по чл. 25, т. 3
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

осведомител " Румен " Никола Бойчев Благоев

Дата на раждане: 09.09.1952
Място на раждане: с. Горна гнойница, окр. Михайловградски
Никола Бойчев Благоев Дата на раждане 09.09.1952 г. Място на раждане с. Горна гнойница, окр. Михайловградски Вербувал го служител Иван Петров Нелов на 14.06.1972 г., регистриран на 27.06.1972 г. Ръководил го служител Иван Петров Нелов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; рег. дневник; документите от делото са унищожени с акт 1076/1974 г. преди да бъдат предадени в архив - уведомително писмо вх.№ 3792/1974 г.; доклад на МВР RB202009-001- 05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1974 г. Кандидат за кмет на с. Септемврийци, общ Вълчедръм, обл. Монтана, издигнат от Комунистическа партия на България
Решение N° 18
от 25.10.2007
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори за кметове

Осведомител, Агент " Румен " Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Г. Сливово, Ловешко
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Г. Сливово, Ловешко Вербувал го служител Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник Осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Кандидат за кмет на с. Горско сливово, общ. Летница, обл. Ловеч, издигнат от БСП
Решение N° 2-293
от 22.01.2014 г.
лица по чл. 26, ал. 1, т. 4 длъжници към Централна кооперативна банка

Агент "Румен; Русев" Митко Вълков Данчев

Дата на раждане: 01.02.1955
Място на раждане: гр. Кермен
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 22
от 29.01.2008
лица, регистрирани от избирателните комисии за участие в избори заобщински съветници и кметове – местни избори 2007 г.

Агент " Румен " Константин Иванов Гулев

Дата на раждане: 02.09.1962
Място на раждане: Гр. Гоце Делчев
Константин Иванов Гулев Дата на раждане 02.09.1962 г. Място на раждане Гр. Гоце Делчев Вербувал го служител Бойко Пеев на 16.12.1980 г., регистриран на 19.12.1980 г. Ръководил го служител Бойко Пеев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, управление 03-11-06 Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 4; протокол № 4/ 1990 г. за унищожаване на лично дело IА-1858; протокол № 2/ 1990 г. за унищожаване на работно дело IР- 1457; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1983 г. Кандидат за общински съветник в общ. Гоце Делчев, издигнат от Предизборна коалиция “За Гоце Делчев"
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Христо Видолов Христов

Дата на раждане: 08.01.1960
Място на раждане: с. Владимирово, обл. Монтана
Иван Илиев Иванов Дата на раждане 06.03.1954 г. Място на раждане гр. Разград Вербувал го служител кап. Георги Крумов Марков на 18.12.1985 г., регистриран на 20.12.1985 г. Ръководил го служител кап. Георги Крумов Марков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството СУ на МВР-ДС-Костинброд Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Сашо Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в лично дело ІА-31581; рег. дневник; картони – обр. 4 – 2 бр. и обр. 6. Снемане от действащия оперативен отчет 1990 г. Публична длъжност или публична дейност Общински съветник от 1991 г. до 1995 г. Комисията установи принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 3 /три/ лица, данните за които не подлежат на публикуване по силата на чл. 30, ал. 1, т. 1 от Закона. Забележка: Проверката на лица по чл. 3, ал. 1, т. 18 – кметовете, заместник-кметовете, секретарите на общини и общинските съветници – продължава по общини. Приложение 1 лица, за които не е извършена проверка 1. Данчо Борисов – общински народен съветник до 1990 г. 2. Михаил Владимиров Михайлов – общински съветник от 1991 г. до 1995 г. 3. Никола Толев – общински народен съветник до 1990 г. 4. Тодор Тодоров – общински народен съветник до 1990 г. Председател: Евтим Костадинов Костадинов/п/ не се чете Зам. председател: Айруш Ибрахим Хаджи/п/ не се чете Секретар: Мариана Иванова Даракчиева/п/ не се чете Членове: 1. Георги Вълчинов Пангаров/п/ не се чете 2. Екатерина Петкова Бончева/п/ не се чете 3. Иванка Жекова Витанова/п/ не се чете Решение № 2-783/ 29.11.2016 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Владко Георгиев Кържев

Дата на раждане: 27.03.1964
Място на раждане: гр. Кюстендил
Владко Георгиев Кържев Дата на раждане 27.03.1964 г. Място на раждане гр. Кюстендил Вербувал го служител о. р. В. Стоилков на 15.09.1988 г., регистриран на 26.09.1988 г. Ръководил го служител о. р. В. Стоилков Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ОУ на МВР-Кюстендил-ДС Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони – обр. 4 – 3 бр.; протокол рег. № КА-18(1)/ 04.06.1990 г. за унищожаване лично дело IА-1176 (Кн); протокол рег. № КА-18/ 04.06.1990 г. за унищожаване работно дело IР-947 (Кн). Снемане от действащия оперативен отчет Член на управителен орган /Общо събрание/ - съдружник във фирма –длъжник – "РУЕН П РОЛ" ООД Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Осведомител, Агент "Румен" Николай Маринов Тодоров

Дата на раждане: 05.12.1947
Място на раждане: с. Горско Сливово, обл. Ловеч
Николай Маринов Тодоров Дата на раждане 05.12.1947 г. Място на раждане с. Горско Сливово, обл. Ловеч Вербувал го служител о. р. Григор Спасов Манчев на 07.11.1966 г., регистриран на 28.11.1966 г. Ръководил го служител о. р. Григор Спасов Манчев Структури, в които е осъществявано сътрудничеството Трето управление на ДС /ВКР/ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник осведомител, агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; документите от делото са унищожени преди да бъдат предадени в архив с акт вх. № 4857/1969 г.; доклад на МВР RB202009-001-05/01 – 08 – І – 1880/22.10.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1968 г. Публична длъжност или публична дейност Общински народен съветник до 1990г.; Кмет на кметство Горско Сливово до м. ноември 1990 г., от м. ноември 1995 г. до м. септември 1999 г. и от 07.11.2003 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Валери Горанов Младенов

Дата на раждане: 07.07.1953
Място на раждане: с. Черно поле, обл. Видин
Валери Горанов Младенов Дата на раждане 07.07.1953 г. Място на раждане с. Черно поле, обл. Видин Вербувал го служител о. р. Илия Вутов на 05.01.1977 г., регистриран на 02.02.1977 г. Ръководил го служител о. р. Илия Вутов; о. р. Павел Павлов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС-управление III-I-II Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картони - обр. 4 – 2 бр.; протокол № 87/ 1990 г. с предложение за унищожаване на лично дело IА-25513 и работно дело IР-10660; доклад на МВР рег. № RB202009-001-05/01-08-I-2132/ 07.12.2007 г. Снемане от действащия оперативен отчет 1981 г. Кандидат за народен представител в 42 НС, издигнат от ПП "Движение за права и свободи" в 25-и МИР-София Обявена принадлежност към органите по чл. 1 от Закона с решение № 69/ 29.06.2009 г. – лица, регистрирани от ЦИК за кандидати за народни представители Установява и обявява принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на:
Решение N° 56
от 18.12.2008
Българско национално радио

Агент "Румен" Емил Господинов Кожухаров

Дата на раждане: 22.05.1941
Място на раждане: с. Тлачене, обл. Враца
Емил Господинов Кожухаров Дата на раждане 22.05.1941 г. Място на раждане с. Тлачене, обл. Враца Вербувал го служител О. р. Кирил Кирилов на 16.11.1979 г., регистриран на 23.11.1979 г. Ръководил го служител О. р. Кирил Кирилов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВГУ-"ЧЖ" Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Рег. дневник; картон обр. 6; писмо № 1270/ 09.09.1990 г. с искане да бъдат заличени данните за аг. "Румен". Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Зам. главен редактор от 01.09.1979 г. до 31.07.1994 г. Първи зам. главен редактор от 01.08.1994 г. до 19.09.1995 г. Зам. генерален директор Главен секретар от 18.12.1995 г. до 13.07.1997 г.
Решение N° 2
от 16.05.2007
кандидати за членове на Европейския парламент

Агент "Румен" Николай Весков Николов

Дата на раждане: 17.09.1971
Място на раждане: гр. Шумен
Николай Весков Николов Дата на раждане 17.09.1971 г. Място на раждане гр. Шумен Вербувал го служител о. р. Николай Йорданов на 03.07.1991 г. Ръководил го служител о. р. Николай Йорданов Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ДС, ВКР-КСВ Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството-секретен сътрудник агент Псевдоними Румен Документи, въз основа на които е установена принадлежността към органите по чл. 1 Картон обр. 4; запис в архивен регистър – I том - за секретните сътрудници за дело на "Румен" - IА-1039. Снемане от действащия оперативен отчет Публична длъжност или публична дейност Щабен офицер (развитие на концепции) в Щаб на Съюзното командване по трансформацията на НАТО (АСТ) в Норфолк, САЩ от 01.04.2014 г., изпратен от МО За Николай Весков Николов липсват други данни по чл. 25, т. 3 Разкриването на установените данни е на основание чл. 29, ал. 3. Комисията разполага с данни в наличните документи, удостоверяващи принадлежност на Николай Весков Николов към органите по чл. 1 след 10.11.1989 г. Обявява установената и обявена с решение № 173/ 01.12.2010 г. – ДАНС - принадлежност към органите по чл. 1 от Закона на: